Tag Archives: Tereza Sinigalia

Decoraţia exterioară a bisericii Sf. Nicolae din Bălineşti (I)

Autor – Tereza Sinigalia Fiecare nouă abordare a bisericii ctitorite de logofătul Ioan Tăutu în preajma caselor sale din satul Bălineşti îşi propune să rezolve cel puţin o problemă, dar, în mod ciudat parcă, în acelaşi timp, apare o alta, nouă cu totul sau numai cu faţete neştiute sau puse în lumină de o împrejurare [...]

Mai mult...

Arta din Moldova din a doua jumătate a secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XVI-lea în context european. Observaţii preliminare

Autor – Tereza Sinigalia Intervenţia mea ar putea face obiectul unui curs, al unui compendiu sau al unei cărţi. De fapt nu doresc nici măcar să schiţez aici aşa ceva, ci numai să vă prezint câteva idei, ieşite din o sumă de observaţii, unele de ultimă oră, în principal furnizate de restaurările din ultimul timp, [...]

Mai mult...

Monumente de pe lista patrimoniului mondial

Autor –  Tereza Sinigalia În 1972, UNESCO a creat o structură nouă vizând protecţia monumentelor istorice: Lista Patrimoniului Mondial. Această Listă cuprinde cele mai valoroase creaţii din toate ţările, de pe toate continentele şi din toate epocile, recunoscute ca atare pe plan mondial şi beneficiind de un regim special de protecţie, respectiv de cercetare, restaurare, [...]

Mai mult...

Paramentul pictat geometric – o fază intermediară în decorația arhitecturii din Moldova

Autor – Tereza Sinigalia Scopul scurtei mele intervenții este cel de a face ceva mai multă lumină într-un fenomen care a fost de mai multă vreme remarcat în arhitectura și arta din Țările Române, dar cu precădere în Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare și al lui Petru Rareș, iar în Țara Românească, nu [...]

Mai mult...

Vechea biserică a mănăstirii Bistriţa-Vâlcea

Autor -  Tereza Sinigalia Celebra ctitorie a boierilor Craioveşti de la sfârşitul secolului al XV-lea a cunoscut în timp o serie de transformări care au dus în final la înlocuirea bisericii cu un edificiu nou în anii 40 – 50 ai secolului al XIX-lea. Analiza unor surse documentare permite o ipotetică reconstituire a bisericii originare [...]

Mai mult...

Vechi autori și bisericile Bucovinei – încercare de recuperare a unui monument –

Autor – Tereza Sinigalia Intrarea Bucovinei sub stăpânire austriacă, în 17751, a adus însemnate modificări în viața religioasă a provinciei, printre cele mai notorii fiind desființarea mănăstirilor ortodoxe, dintre ele păstrându-se în funcție numai trei – Putna, Dragomirna și Sucevița, ultima în dependența Schitului Mare din zona  Cernăuți – și crearea Fondului religionar ortodox, care [...]

Mai mult...

O biserică şi un pictor italian la Iaşi, în 1859

Autor – Tereza Sinigalia, Andrei Vretos În 1864, vizitatorul apostolic pentru Moldova, episcopul catolic Giuseppe Salandari, semna un contract cu arhitectul Mathias Nitschmann pentru întocmirea proiectului de restaurare a bisericii catolice din Iaşi. Acest proiect avea la bază un altul, aparţinând arhitectului ieşean Josef Gruber, din anul 1860, solicitat de fostul vizitator, preotul Iosif Tomassi. [...]

Mai mult...