Tag Archives: suceava

Câteva probleme referitoare la cercetările de la Biserica Mirăuți din Suceava, privind organizarea Bisericii Moldovei în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea

Autor – Mircea D. Matei Privind lucrurile prin prisma succesiunii lor cronologice, cercetările arheologice întreprinse la Biserica Mirăuţi din Suceava ar putea fi considerate ca un important reper în eforturile specialiştilor români de a cunoaşte realităţile vieţii spirituale a populaţiei locale din teritoriul statului medieval de la est de Carpaţi, în deceniile imediat următoare constituirii [...]

Mai mult...

Monumentele din Baia între trecut și viitor

Autor – Virgil Polizu Localitatea Baia, cea dintâi capitală a ţinutului dintre Carpaţi şi Nistru, marchează prin trecutul său, un moment de referinţă în istoria neamului, iar monumentele sale sunt, atâtea câte au rezistat timpului şi evenimentelor, repere marcante ale evoluţiei arhitecturii moldoveneşti în perioada sa de desăvârşire. Încep prin a aminti biserica Sf. Gheorghe, [...]

Mai mult...

Contribuții la istoriografia Bisericii Sfântul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava

Autor – Paraschiva Victoria Batariuc Primul sediu al Mitropoliei Moldovei, biserica Sfântul Gheorghe din Suceava, a intrat încă din a doua jumătate a secolului XIX în atenţia mai multor autori, cu preocupări felurite, făcând fie obiectul unor studii speciale, fie fiind menţionată în lucrări cu o tematică diversă. Ceea ce trebuie subliniat încă de la [...]

Mai mult...

Operațiuni de conservare la Biserica Sf. Gheorghe – Biserica Albă din Baia, județul Suceava

Autor - Victor-Dan Kisilevici Teoria şi practica restaurării numără aproximativ de 200 de ani de experienţe de cînd pe la finele sec. XVII a început o reflectare conştientă asupra motivaţiilor şi modalităţilor de restaurare, asupra scopurilor contemporane ale operei. Controlul modalităţilor de restaurare s-a intensificat cu timpul şi astăzi se exercită mai mult ca un control [...]

Mai mult...

Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava în secolul al XIX-lea

Autor – Paraschiva-Victoria Batariuc Ctitorită la sfârșitul sec. al XIV-lea de către domnul Petru I, devenită după stingerea conflictului cu Patriarhia ecumenică de la Constantinopol catedrală mitropolitană, biserica Sfântul Gheorghe din Suceava a avut, de-a lungul timpului, o istorie zbuciumată, ajungând în ultimul deceniu al sec. al XVIII-lea să fie în pericol de a fi [...]

Mai mult...

Din istoria bisericii „Sfântul Dumitru” din Suceava

Autor -Paraschiva-Victoria Batariuc Orașul Suceava, reședința principală a voievozilor Moldovei, timp de aproape două veacuri, numără astăzi șapte biserici ortodoxe construite în perioada secolelor XIV-XVII, în cea mai mare parte ctitorii domnești: Sfântul Gheorghe (Mirăuți), Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Gheorghe (Mănăstirea Sfântul Ioan), Sfântul Dumitru, Sfânta Înviere, Sfântul Nicolae, Sfântul Ioan Botezătorul (a Coconilor sau [...]

Mai mult...

Starea de conservare a iconostasului bisericii „Pogorârea Sf. Duh”, Mănăstirea Dragomirna – jud. Suceava

Autor – Stelian Onica, Merișor Dominte Istoria ne convinge mai puternic de importanța valorilor străbune atunci când și probele materiale confirmă ceea ce cuvintele transmit de la o generație la alta. Conservarea și restaurarea de vestigii apare astfel ca o prioritate națională și ca o datorie de onoare față de înaintași. Mesajele lor trebuie transmise [...]

Mai mult...

Un conac boieresc dispărut: „Casa Rahftivanu” (sat Poiana, jud. Suceava)

Autor – Anca Filip Satul Poiana, în prezent aparținător orașului Dolhasca din județul Suceava, este așezat pe coasta dealului ce mărginește malul drept al Siretului, la circa 30 de km SE de Suceava, între localitățile Dolhasca și Liteni. Satul s-a numit, până la 1 ianuarie 1965, Poiana Răftivanului. La jumătatea secolului al XIX-lea satul se [...]

Mai mult...

Aspecte ale stării de conservare a iconostasului din biserica de lemn „Dragoş Vodă” din comuna Putna – jud. Suceava

Autor – Stelian Onica, Merişor Dominte Biserica de lemn din localitatea Putna, judeţul Suceava, are o vechime apreciabilă, ea fiind estimată a proveni din vremea lui Dragoş Vodă. Acest nume o individualizează şi o face cunoscută în aria  monumentelor de patrimoniu. Potrivit investigaţiilor dendrologice, se consideră că ea este cea mai veche biserică de lemn [...]

Mai mult...

Patronajul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei asupra bisericii „Sf. Gheorghe” din Suceava, vechea catedrală a Mitropoliei, şi problema restaurării acesteia (secolul al XlX-lea)

Autor – Ion I. Solcanu Patronajul Mitropoliei Moldovei asupra bisericii „Sf. Gheorghe” din Suceava, vechea catedrală  mitropolitană, presupune o serie de drepturi ale celei dintâi din care decurgeau însă şi anume obligaţii. Astfel, Mitropolia Moldovei şi Sucevei avea dreptul de a numi egumenul aşezămăntului monastic şi pe slujitorii de la moaştele Sf. Ioan cel Nou, [...]

Mai mult...