Tag Archives: Stela Cheptea

Iaşii – un oraş european

Autor – Stela Cheptea, B. Apăvăloaie La mijlocul secolului al XIV-lea, datorită epidemiei de ciumă şi unor ani de foamete, oraşele din vestul Europei cunosc un proces de stagnare, timp în care, în estul continentului, neatins de calamităţi, se organizează noile căi de comunicaţii terestre care încercau să ocolească pământurile controlate de mongolii Hoardei de [...]

Mai mult...

Câteva considerații privind locul cercetării arheologice în restaurarea monumentelor

Autor  – Stela Cheptea În procesul de consolidare/restaurare a monumentelor istorice nu ar trebui să se piardă nici o clipă din vedere faptul că acestea reprezintă, în acelaşi timp, documente istorice şi creaţii culturale. Pornind de la această definiţie, putem afirma că atât ctitorii cât şi constructorii Evului Mediu erau conştienţi de importanţa pentru urmaşi [...]

Mai mult...

Sondajul arheologic de la Biserica Sf. Nicolae -Aroneanu

Autor – Stela Cheptea Mănăstirea Aroneanu a fost ridicată în partea de răsărit a Iaşilor, în “ţarina” târgului medieval. În documentele vremii “mănăstirea lui Aron Vodă” apare şi sub numele de “mănăstirea Sfântului Nicolae din ţarina târgului Iaşi”, “mănăstirea grecească Sfântul Nicolae din ţarină” etc. Data ctitoririi bisericii existente astăzi este incertă. În finalul Letopiseţului [...]

Mai mult...

Despre „locul” catolicilor din Iași

Autor – Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaiei În ultimii ani, în literatura de specialitate s-a acordat o atenție deosebită genezei orașului medieval extracarpatic și, în primul rând, a celui din teritoriul estic, fapt ce se datorează îmbogățirii documentației, celei scrise adăugându-i-se informația obținută pe cale arheologică, astfel încât coroborarea celor două surse a îngăduit concluzii mai [...]

Mai mult...

Biserica „Sfinţii Arhangheli” din Scânteia, jud. Iaşi

Autor – Stela Cheptea Localitatea Scânteia, deşi foarte veche, apare cu acest nume în documente târzii, la începutul secolului al XVII-lea. Astfel, într-un act de vânzare, datat 1607-1608, localitatea era numită Scănteeşti pe  Rebricea. În acel înscris se face referire la arborele genealogic al proprietarilor care erau feciorii lui Scănteia cel bătrân şi strănepoţii lui [...]

Mai mult...