Tag Archives: stefan cel mare

Biserica „Sfântul Nicolae“ – Popăuți din Botoșani (Ctitoria lui Ștefan cel Mare – 1496) Intervenții de restaurare a decorației murale din naosul bisericii

Autor – Carmen-Cecilia Solomonea Biserica ,,Sfântul Nicolae“-Popăuţi, Botoşani, a fost ridicată la 30 septembrie 1496, pe “moşie omnească din hotarul târgului”, de către Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnul Moldovei. Datarea este menţionată în Pisania bisericii, care se află pe faţada nordică, lângă portalul intrării originale. Biserica făcea parte intr-un ansamblu fortificat, care cuprindea de [...]

Mai mult...

Există o arhitectură „Ștefan“ de început de secol XX?

Autor – Virgil Polizu “E o construcţie monumentală (biserica) de dimensiuni mici, în care jocul interior al bolţilor are o directă şi logică consecinţă asupra formelor exterioare, în care variaţia de culoare a materialelor e completată şi îmbogăţită de pictură. Această arhitectură cu plan şi bolţi de înrudire structurală bizantină are totuşi o siluetă aparte, [...]

Mai mult...

Paramentul pictat geometric – o fază intermediară în decorația arhitecturii din Moldova

Autor – Tereza Sinigalia Scopul scurtei mele intervenții este cel de a face ceva mai multă lumină într-un fenomen care a fost de mai multă vreme remarcat în arhitectura și arta din Țările Române, dar cu precădere în Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare și al lui Petru Rareș, iar în Țara Românească, nu [...]

Mai mult...

Problema incintelor cu turnuri semicirculare ale cetăților din timpul lui Ștefan cel Mare

Autor – Mircea D. Matei, Gheorghe Sion În anul premergător omagierii trecerii în eternitate a marelui Ștefan al Moldovei, am socotit potrivit să readucem în atenția specialiștilor – indiferent de natura preocupărilor lor – una din problemele, care așteaptă, încă, să fie rezolvate, legate de aspectele numeroase și complexe ale vieții militare a Moldovei, în [...]

Mai mult...

Putna, prestigiu şi model arhitectural

Autor – Liviu Brătuleanu Prima ctitorie a lui Ştefan cel Mare, Mănăstirea Putna, cap de serie şi manifestare plenară prin monumental al rolului de Atlet al creştinătăţii asumat încă din primii ani de domnie de principele Moldovei, a constituit un manifest şi totodată a fost un model pentru ctitoriile ce au urmat. Prima construcţie a [...]

Mai mult...