Tag Archives: serbanescu

Inserţii genealogice în istoria unei vechi case ieşene*

Autor – Mircea Ciubotaru La capătul de est al străzii Otilia Cazimir (fostă Bucşinescu), la nr. 2 (fost nr. 4), lângă Casa memorială „Otilia Cazimir”, atrage atenţia iubito rului de vestigii urbanistice şi melancolicului cititor al scriitorilor ieşeni din jurul vestitei „masa umbrelor” o casă străjuită de un tei umbros, dintr-o curte mare, ce aminteşte [...]

Mai mult...