Tag Archives: Romania

Configurația peisajului cultural din România

Autor – Călin Hoinărescu Configuraţia unui teritoriu, local, zonal, naţional este sinteza dintre cadrul natural (formele de relief, factori climatici şi biologici, sistem hidrografic) şi comunităţile umane care l-au locuit de-a lungul timpului. În România, la ora actuală, peisajul cultural este compus din zone unde cadrul natural nu a fost modificat substanţial de activitatea umană [...]

Mai mult...

Primul program iconografic informatizat din România

Autor – Andrei Vretos În cadrul programului de colaborare dintre UNESCO şi România, proiectul de conservare şi restaurare a Mănăstirii Probota a fost conceput pentru a funcţiona ca un şantier – pilot, cu echipe mixte de restauratori şi de cercetători, români şi străini, pe baza celei mai moderne metodologii interdisciplinare din domeniu. Pictura este cea [...]

Mai mult...

Evoluția structurală a bisericilor de zidărie din România. Avarii la elementele specifice și procedeele de consolidare adecvate

Autor – Dan Olaru Într-o serie de lucrări, prof. B. Szabo face câteva clasificări pentru structurile portante istorice în general. Se reţin aici cele mai interesante informaţii în temă. Prima clasificare este după stilul arhitectural. Aici sunt enumerate: Structurile istorice de factură bizantină (unde se includ şi cele denumite brâncoveneşti), care se caracterizează prin bolţi [...]

Mai mult...

George Balș – Autor al unei abordări moderne a cercetării arhitecturii din România

Autor – Anca Brătuleanu Chiar şi astăzi, atunci când trebuie făcută o analiză a unei construcţii religioase din provinciile istorice ale Ţării Româneşti şi Moldovei, cercetătorul se îndreaptă întâi de toate către volumele scrise de Nicolae Ghika-Budeşti şi George Balş. Indiferent de faptul că ele au fost concepute şi publicate în prima jumătate a secolului [...]

Mai mult...

Monumente ale Rezistenței armate anticomuniste din România

Autor – Liviu Țăranu Între anii 1948-1962 regimul comunist din România s-a confruntat cu o puternică rezistență armată din partea populației, îndeosebi în mediul rural. Amploarea acestui fenomen este demonstrată de cifrele furnizate de Securitate: pentru perioada 1945-1959 numărul unor astfel de grupări se cifra la 1.196, iar în 1949 erau depistate deja 200 de [...]

Mai mult...