Tag Archives: reabilitare

Dezvoltarea durabilă și reabilitarea clădirilor monumentale

Autor – Laura Dumitrescu, Costel Avram, Adrian Puișor Dezvoltarea durabilă înseamnă “dezvoltarea care satisface necesităţile generaţiei prezente fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi” (Raportul Brundtland, 1987). Elementele-cheie care trebuie avute în vedere pentru realizarea dezvoltării durabile în domeniul construcţiilor sunt, în principal: − reducerea folosirii surselor de energie şi a [...]

Mai mult...

Reabilitare de clădire: Str. Gheorghe Asachi nr. 20 – Iași

Autor – Adrian Mihalache, Smaranda Doina Nour, Coloman Andrei Szalontay Clădirea analizată a fost construită la sfârşitul secolului şi a avut destinaţia de locuinţă (SUNGARILOV – 24/B/016). Amplasamentul clădirii este în zona centrală a municipiului Iaşi, cu stabilitate locală şi generală asigurată, zonă de intensitate seismică “C” cu Ks = 0,20 şi perioada de colţ [...]

Mai mult...

Reabilitare clădire Baia Comunală – Iași

Autor – Adrian Mihalache Clădirea analizată – BAIA COMUNALĂ IAŞI – a fost construită de către Primăria Iaşi după anul 1895, pe amplasamentul edificiului medieval existent, care fusese realizat în timpul domnitorului Vasile Lupu. Amplasamentul clădirii este în zona centrală a municipiului Iaşi, cu stabilitatea locală şi generală asigurată, zonă de intensitate seismică “C” cu [...]

Mai mult...

Proiect de reabilitare urbană. Strada Lăpușneanu – Iași

Strada Lăpușneanu a reprezentat un nod de circulație cu semnificație specială în configurația orașului Iași, în zona limitrofă existând importanți poli de atracție ai orașului. Primind actuala denumire începând cu anul 1866, strada a cunoscut la sfârșitul sec. al XIX-lea o perioadă de maximă înflorire datorită marii diversități de funcțiuni și comerțului cu produse unicat, [...]

Mai mult...

Începutul reabilitării centrului istoric al staţiunii Băile Herculane – soluţii şi limite

Autor – Constantin Juan-Petroi Staţiunea Băile Herculane este situată în sud-vestul României, la 44052’ latitudine nordică (aceeaşi paralelă cu Nisa şi Veneţia) şi 23030’ longitudine estică, dezvoltându-se pe ambele maluri ale râului Cerna, în partea sa superioară, care are aici o orientare NE-SV, şi fiind străjuită spre est de abrupturile Munţilor Mehedinţi, iar spre vest [...]

Mai mult...