Tag Archives: Popauti

Prima decoraţie a bisericii „Sfântul Nicolae” din Popăuţi-Botoşani. Concept şi reconstituire digitală, date noi despre imaginea monumentului

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Intervenţiile de conservare şi restaurare desfăşurate asupra picturilor murale din Moldova, la bisericile aparţinând secolelor XV şi XVI, au relevat informaţii interesante referitoare la prima formă de decoraţie care ornamenta corpul lăcaşurilor, reconfigurând estetic suprafeţele zidăriei. Această formă de decoraţie avea rolul de a pune în valoare edificiul pe o [...]

Mai mult...

Stadii de intervenție la Biserica Sf. Nicolae – Popăuți identificate prin microscopie

Autor – Ana-Maria Vlad, Gheorghe Niculescu Biserica Sf. Nicolae–Popăuţi face parte din seria de biserici voivodale din secolul al XV-lea ridicate de Ştefan cel Mare după obţinerea unor victorii pe câmpul de luptă. Biserica Sf. Nicolae, aflată în suburbiile oraşului Botoşani, a fost terminată în 1496. Arhitectura sa, pictura interioară şi ornamentele ceramice exterioare reflectă [...]

Mai mult...

Privire recentă asupra unui monument: Biserica ștefaniana a mănăstirii Popăuți

Autor – Dumitru Agachi Demersul pe care îl întreprindem de câtva timp, de urmărire a stării tehnice a bisericii cu hramul Sf. Nicolae, Popăuţi, s-a constituit ca unul de observaţie sistematică, realizată, începând cu anul 1999 şi concretizată în analize tehnice, însoţite de fotografii care evidenţiază tipologia degradărilor şi avariilor active sau remanente. Biserica Mănăstirii [...]

Mai mult...

Biserica „Sfântul Nicolae“ – Popăuți din Botoșani (Ctitoria lui Ștefan cel Mare – 1496) Intervenții de restaurare a decorației murale din naosul bisericii

Autor – Carmen-Cecilia Solomonea Biserica ,,Sfântul Nicolae“-Popăuţi, Botoşani, a fost ridicată la 30 septembrie 1496, pe “moşie omnească din hotarul târgului”, de către Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnul Moldovei. Datarea este menţionată în Pisania bisericii, care se află pe faţada nordică, lângă portalul intrării originale. Biserica făcea parte intr-un ansamblu fortificat, care cuprindea de [...]

Mai mult...

Intervențiile umane ca factor de degradare. Studiu de caz: „Lepădarea lui Petru”, din absida sudică a bisericii mănăstirii Popăuți – Botoșani

Autor – Bogdan Gavrilean De la bun început, considerăm că este important de menționat faptul că principalele cauze de degradare ale decorațiile de pictură murală (din cadrul diverselor monumente de patrimoniu) sunt în mare măsură o consecință directă atât a intervențiilor defectuoase cât și a neintervențiilor la timp a factorului uman (pentru că lipsa unei [...]

Mai mult...

Folosirea materialelor similare originalului versus reversibilitatea intervenției

Autor – Gavrilean Bogdan Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” a mănăstirii Popăuți, localizată în nord-vestul municipiului Botoșani, a fost zidită în 1496, fiind cea mai veche ctitorie ștefaniană de aici. Picturile interioare au fost realizate nu multă vreme după zidirea lăcașului, în orice caz înainte de sfârșitul secolului al XV-lea. Atât ansamblul arhitectonic, cât și [...]

Mai mult...

Deteriorarea pigmentului roșu cinabru din pictura murală a bisericii „Sfântul Nicolae” Popăuți – Botoșani

Autor – O. Marincaș, M. Pascal, J. Weber, C. Solomonea În cadrul proiectului „Cercetarea multidisciplinară și monitorizarea unor monumente din România în curs de restaurare”, etapa mai – noiembrie 2007, între celelalte activități, a fost realizat și studiul despre deteriorarea pigmentului roșu cinabru din pictura murală a bisericii „Sfântul Nicolae” Popăuți, Botoșani. Analizele stratigrafice ale [...]

Mai mult...