Tag Archives: pictura tempera

Degradări ale picturii în tempera pe lemn – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică

Autor – Bogdan Ungurean Prezentarea cazuistică a degradărilor cu metodologia intervențiilor respective a fost realizată pentru o parte dintre obiectele intrate în restaurare (grupa restaurare pictură tempera pe lemn). În scopul unei analize comparative, au fost folosite, pentru ilustrare, imagini pe care le considerăm elocvente pentru principale forme de degradare și operațiunile de restaurare efectuate, [...]

Mai mult...

Intervenții de restaurare specifice picturii tempera pe suport de lemn – prezentare cazuistică

Autor – Cornelia Bordașiu Sunt foarte frecvente în cazuistica restaurării situațiile în care operele ne parvin fragmentar. Conservarea lor presupune în primul rând stoparea degradărilor active ale stratului pictural, ceea ce în primă fază a intervențiilor impune consolidarea suportului original de lemn. La operele fragmentare suportul prezintă îndeobste degradări masive produse de diferențele mari de [...]

Mai mult...