Tag Archives: pictura murala

Intervenții de conservare și restaurare a decorației murale din naosul și turla bisericii Bunavestire Moldovița

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Acea primă jumătate a sec. al XVI-lea era o lume a Evului Mediu românesc în schimbare, cu noi personalități care și-au devansat epoca, între care și Petru Rareș. Începând din secolul anterior pe parcursul a câtorva etape, s-a dezvoltat un stil nou moldovenesc distinct, ca urmare a unor acumulări și [...]

Mai mult...

Folosirea materialelor similare originalului versus reversibilitatea intervenției

Autor – Gavrilean Bogdan Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” a mănăstirii Popăuți, localizată în nord-vestul municipiului Botoșani, a fost zidită în 1496, fiind cea mai veche ctitorie ștefaniană de aici. Picturile interioare au fost realizate nu multă vreme după zidirea lăcașului, în orice caz înainte de sfârșitul secolului al XV-lea. Atât ansamblul arhitectonic, cât și [...]

Mai mult...

Degradări ale picturii murale – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică

Autor – Bogdan Ungurean Biserica mănăstirii Moldovița, ctitorie a domnului Petru Rareș a fost ridicată în anul 1532 și pictată în 1537, după cum ne arată pisania. Monumentul face parte din grupul cunoscutelor biserici din Moldova de Nord ce sunt caracterizate în principal prin decorațiile murale exterioare, realizate în tehnica frescei, ce acoperă toată suprafața [...]

Mai mult...

Intervenții asupra picturii murale din Biserica Sfântul Nicolae Popăuți, Botoșani în perioada 1926-1927

Autor – Carmen Cecilia Solomonea O serie de intervenții au afectat starea materială și partea estetică a monumentelor, în cazul unora doar prin mici modificări, în timp ce la altele intervențiile masive au adus pierderi însemnate originalului. Transformările au fost realizate nu numai dintr-o dorință de a interveni în spațiul original al edificiului, ci mai [...]

Mai mult...

Deteriorarea pigmentului roșu cinabru din pictura murală a bisericii „Sfântul Nicolae” Popăuți – Botoșani

Autor – O. Marincaș, M. Pascal, J. Weber, C. Solomonea În cadrul proiectului „Cercetarea multidisciplinară și monitorizarea unor monumente din România în curs de restaurare”, etapa mai – noiembrie 2007, între celelalte activități, a fost realizat și studiul despre deteriorarea pigmentului roșu cinabru din pictura murală a bisericii „Sfântul Nicolae” Popăuți, Botoșani. Analizele stratigrafice ale [...]

Mai mult...

Biserica „Sfântul Nicolae” Dorohoi – efectele acțiunii factorilor biotici și abiotici la pictura murală

Autor – Carmen Cecilia Solomonea, Alina Budianu Biserica „Sfântul Nicolae”, situată pe strada Ștefan cel Mare, se înscrie pe latura sud-estică a orașului Dorohoi, într-un cartier de case. A fost construită în anul 1495, după cum menționează pisania din dreapta portalului intrării. Restaurată de câteva ori între anii 1896 și 1921, biserica denumită de tradiția [...]

Mai mult...