Tag Archives: Petru Rares

Intervenții de conservare și restaurare a decorației murale din naosul și turla bisericii Bunavestire Moldovița

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Acea primă jumătate a sec. al XVI-lea era o lume a Evului Mediu românesc în schimbare, cu noi personalități care și-au devansat epoca, între care și Petru Rareș. Începând din secolul anterior pe parcursul a câtorva etape, s-a dezvoltat un stil nou moldovenesc distinct, ca urmare a unor acumulări și [...]

Mai mult...

Din istoria bisericii „Sfântul Dumitru” din Suceava

Autor -Paraschiva-Victoria Batariuc Orașul Suceava, reședința principală a voievozilor Moldovei, timp de aproape două veacuri, numără astăzi șapte biserici ortodoxe construite în perioada secolelor XIV-XVII, în cea mai mare parte ctitorii domnești: Sfântul Gheorghe (Mirăuți), Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Gheorghe (Mănăstirea Sfântul Ioan), Sfântul Dumitru, Sfânta Înviere, Sfântul Nicolae, Sfântul Ioan Botezătorul (a Coconilor sau [...]

Mai mult...

Paramentul pictat geometric – o fază intermediară în decorația arhitecturii din Moldova

Autor – Tereza Sinigalia Scopul scurtei mele intervenții este cel de a face ceva mai multă lumină într-un fenomen care a fost de mai multă vreme remarcat în arhitectura și arta din Țările Române, dar cu precădere în Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare și al lui Petru Rareș, iar în Țara Românească, nu [...]

Mai mult...

Îngerul emblematic de la Coșula

Autor – Dumitru Agachi Mănăstirea Coșula, din satul care a preluat numele de la edificiul ce dăinuie de 470 de ani în proximitatea Miletinului, constituie unul dintre puținele repere medievale ale județului Botoșani. Biserica mănăstirii aparține epocii lui Petru Rareș, a doua perioadă de maximă înflorire a Moldovei Evului de Mijloc, după cea ștefaniană, care [...]

Mai mult...

Reconstituirea prin analogie a catapetesmei bisericii „Sf. Dimitrie” din Hârlău – ctitorie a lui Petru Rareș

Autor – Ioan Pop, Mircea Gheorghiu Amintită de Grigore Ureche în „Letopiseț”, biserica „Sf. Dimitrie” a fost construită de Petru Rareș după modelul bisericii „Sf. Gheorghe” a lui Ștefan cel Mare din aceeași localitate (c. 1535); nu se mai păstrează pisania veche, restaurată și împodobită „ca dintru întâi” de Iordache Cantacuzino-Deleanu, mare spătar, cu ajutorul [...]

Mai mult...

Degradări ale picturii murale – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică

Autor – Bogdan Ungurean Biserica mănăstirii Moldovița, ctitorie a domnului Petru Rareș a fost ridicată în anul 1532 și pictată în 1537, după cum ne arată pisania. Monumentul face parte din grupul cunoscutelor biserici din Moldova de Nord ce sunt caracterizate în principal prin decorațiile murale exterioare, realizate în tehnica frescei, ce acoperă toată suprafața [...]

Mai mult...