Tag Archives: murala

Starea de conservare a picturii murale de la Biserica Golia. Aspecte generale

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Multiple evenimente au afectat biserica Golia şi drept urmare, pe suprafaţa picturii murale s-au acumulat succesiv refaceri, diverse intervenţii care de cele mai multe ori au însemnat repictări parţiale sau totale, în care desigur un aport însemnat l-au avut şi tendinţele estetice ale epocii respective sau a celor care au [...]

Mai mult...