Tag Archives: monumente

Câteva considerații privind locul cercetării arheologice în restaurarea monumentelor

Autor  – Stela Cheptea În procesul de consolidare/restaurare a monumentelor istorice nu ar trebui să se piardă nici o clipă din vedere faptul că acestea reprezintă, în acelaşi timp, documente istorice şi creaţii culturale. Pornind de la această definiţie, putem afirma că atât ctitorii cât şi constructorii Evului Mediu erau conştienţi de importanţa pentru urmaşi [...]

Mai mult...

Monumente de pe lista patrimoniului mondial

Autor –  Tereza Sinigalia În 1972, UNESCO a creat o structură nouă vizând protecţia monumentelor istorice: Lista Patrimoniului Mondial. Această Listă cuprinde cele mai valoroase creaţii din toate ţările, de pe toate continentele şi din toate epocile, recunoscute ca atare pe plan mondial şi beneficiind de un regim special de protecţie, respectiv de cercetare, restaurare, [...]

Mai mult...

Monumente din București construite în perioada interbelică. Cercetare și restaurare

Autor – Alexandra Chiliman Juvara După Primul Război Mondial prin reîntregirea teritorială, dar și prin modernizarea structurilor economice, sociale si politice după criza din 1929, România a cunoscut o perioadă de prosperitate. Orașul București s-a dezvoltat din punct de vedere arhitectural și urbanistic devenind un oraș de referință pentru sud estul Europei – Micul Paris. [...]

Mai mult...

O nouă relație între istoric și arhitect în realizarea restaurării monumentelor

Autor – Silviu Văcaru Într-un material publicat în urmă cu doi ani, distinsa arhitectă Doina Mira Dascălu afirma pe bună dreptate: „Lipsa dialogului interdisciplinar marchează încă cercetările, arhitecții recurgând extrem de rar la informațiile furnizate de istorie și arheologie. Altfel nu se explică de ce, cu câteva excepții, din istoriile și sintezele arhitecturii noastre lipsesc [...]

Mai mult...

Câteva considerații în legătură cu punerea în valoare a monumentelor istorice laice, în orașele contemporane din teritoriul extracarpatic

Autor – Mircea D. Matei Într-o comunicare pe care o prezentam, cu mai mulți ani în urmă, la Viena, în cadrul unui Simpozion  internațional, organizat tocmai pentru a dezbate ideea generoasă a locului pe care poate (iar după opinia multor participanți la dezbatere, chiar trebuie) să îl ocupe monumentele istorice laice, în orașele modernizate ale [...]

Mai mult...

Noi procedee de consolidare a fundațiilor pentru monumente și alte construcții de importanță deosebită

Autor – Bogdan Dumitrașcu, Paulică Răileanu În cadrul reabilitării structurale a monumentelor istorice și/sau de arhitectură, un rol important îl are procesul de consolidare sau de sporire a capacității portante a fundațiilor. Atât vechimea cât și funcționalitatea și importanța acestor construcții constituie factori care fac dificilă sau delicată intervenția la fundații, situațiile cele mai comune [...]

Mai mult...

Așezămintele culturale de la Vălenii de Munte. Monumente de arhitectură din sec. XVIII – XIX – LEA

Autor – D. Popescu Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte Orașul Vălenii de Munte a jucat un rol însemnat în istoria Țării Românești, îndeplinind pentru o vreme și funcția de capitală a fostului județ Saac (Sacuieni). Situat într-o regiune pitorească, într-o veche vatră folclorică, răsfirat pe malurile pârâului Valeanca, pe malul drept [...]

Mai mult...

Monumentele și Cimitirul eroilor români de la Haltingen (Germania)

Autor – Cătălin Fudulu Ne place sau nu, Germania ne-a fost inamică în două războaie mondiale. În acest context, pe teritoriul actual al Germaniei există nu mai puțin de 180 de locuri de înhumare a 1.834 de eroi români. Evident, militarii români au murit în lagărele de prizonieri. Cele mai mari cimitire sau parcele militare, [...]

Mai mult...

Monumentele de for public din centrele oraşelor. Studiu de caz: creaţiile sculptorului Ioan Schmidt-Faur

Autor -  Virgiliu Z. Teodorescu Dezvoltarea generală a localităţilor a generat în timp şi un anumit mod de tratare a centrelor civice ale acestora, cu anumite dotări edilitare, care au conferit o prestanţă deosebită oraşelor respective. Biserica, şcoala, sediul administraţiei locale relevă o concentrare a acestor edificii într-un anumit perimetru (ce corespunde adeseori cu vatra [...]

Mai mult...

Monumente de cult dispărute din oraşul Piteşti

Autor – Spiridon Cristocea, Marius Păduraru  Amplasat pe malul drept al Argeşului, la confluenţa cu Râul Doamnei, Piteştiul, localitate care a cunoscut în evoluţia sa fazele de sat, târg şi oraş, a fost atestat într-un document intern la 20 mai 1388. Este vorba despre hrisovul lui Mircea cel Bătrân, prin care se întărea mănăstirii Cozia, [...]

Mai mult...