Tag Archives: Moldovita

Povestirea “Despre luarea preaslăvitei cetăţi a Ţarigradului“ atribuită lui Nestor Iskander şi imaginile Asediului Constantinopolului de la mănăstirile Humor şi Moldoviţa

Autor – Constantin I. Ciobanu Imaginea Asediul Constantinopolului zugrăvită pe faţadele bisericilor din nordul Moldovei medievale [Sf. Gheorghe din Hârlău, 1530; Probota, 1532; Sf. Gheorghe din Suceava, 1532–1534; Humor, 1535; Sf. Dumitru din Suceava, 1535 sau 1536 (?); Adormirea Maicii Domnului din Baia, 1535–1538; Moldoviţa, 1537; Coşula, 1537–1538; Arbore, 1541 (?) ş. a.] a trezit [...]

Mai mult...

Intervenții de conservare și restaurare a decorației murale din naosul și turla bisericii Bunavestire Moldovița

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Acea primă jumătate a sec. al XVI-lea era o lume a Evului Mediu românesc în schimbare, cu noi personalități care și-au devansat epoca, între care și Petru Rareș. Începând din secolul anterior pe parcursul a câtorva etape, s-a dezvoltat un stil nou moldovenesc distinct, ca urmare a unor acumulări și [...]

Mai mult...

Intervenții de restaurare a tabloului votiv din biserica „Bunavestire” Moldovița

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Biserica cu hramul „Bunavestire” din Vatra Moldoviței, ctitoria lui Petru Rareș a fost zidită în anul 1532 și apoi decorată cu picturi murale în 1537, date păstrate în pisania bisericii. Tabloul votiv este localizat în încăperea naosului, la baza peretelui vestic pe partea sud-vestică, respectiv în dreapta intrării dinspre camera [...]

Mai mult...