Tag Archives: Moldova

Arta din Moldova din a doua jumătate a secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XVI-lea în context european. Observaţii preliminare

Autor – Tereza Sinigalia Intervenţia mea ar putea face obiectul unui curs, al unui compendiu sau al unei cărţi. De fapt nu doresc nici măcar să schiţez aici aşa ceva, ci numai să vă prezint câteva idei, ieşite din o sumă de observaţii, unele de ultimă oră, în principal furnizate de restaurările din ultimul timp, [...]

Mai mult...

Paramentul pictat geometric – o fază intermediară în decorația arhitecturii din Moldova

Autor – Tereza Sinigalia Scopul scurtei mele intervenții este cel de a face ceva mai multă lumină într-un fenomen care a fost de mai multă vreme remarcat în arhitectura și arta din Țările Române, dar cu precădere în Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare și al lui Petru Rareș, iar în Țara Românească, nu [...]

Mai mult...

Considerații privind arhitectura urbană în orașul Huși (secolul XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea)

Autor – Maria Popa Secolul al XIX-lea a reprezentat și pentru orașul Huși o perioadă de noi și importante transformări, definindu-i-se în linii mari profilul urbanistic pe care l-a păstrat fără prea mari modificări până acum câteva decenii. Situat într-un cadru natural deosebit de favorabil din punct de vedere agricol, într-o mică depresiune a Podișului [...]

Mai mult...

Ctitorii Dobrovățului. Înrudiri posibile

Autor – Voica Maria Pușcașu Studiul de față face parte dintr-o cercetare mai amplă – deopotrivă arheologică și istorică – privind trecutul Mănăstirii Dobrovățului. Firul prezentării noastre de acum se rezumă doar la expunerea acelora dintre ipotezele sau încheierile care se referă strict la înrudirea posibilă între două familii boierești: prima, aproape pierdută în anonimat, [...]

Mai mult...

Acoperişul bisericilor din secolele XV-XVI din Moldova

Autor – Paraschiva-Victoria Batariuc Parte esenţială a unei construcţii, acoperişul este „elementul care contribuie cel mai mult la determinarea fizionomiei globale a monumentului”, conferindu-i acestuia un caracter specific, dictat fiind atât de condiţiile de climă ale zonei în care a fost amplasat edificiul în cauză, dar şi de epoca de realizare. Vorbind despre construcţiile înălţate [...]

Mai mult...

Curentul Art Nouveau în arhitectura din Moldova la sfârșitul secolului al XIX-lea

Autor – Cristina Andrei, Radu Andrei Stilul Art Nouveau a apărut în cultura occidentală ca o reacție împotriva rigidității și înghețării în limitele canoanelor a arhitecturii academiste. Apărut sub diverse denumiri – Seccesion în Austria, Jugendstil în Germania, Art Nouveau – în Franța, stilul se caracterizează printr-o libertate creativă extraordinară, fiecare clădire, fiecare detaliu de [...]

Mai mult...

Biserica mănăstirii Neamț, monumentum princeps al Moldovei

Autor – Liviu Brătuleanu Comemorând fie suirea pe tronul Moldovei, fie trecerea în neființă a lui Ștefan cel Mare, nu poate să nu fie pomenită și biserica Mănăstirii Neamț între realizările de frunte ale domnitorului. Întemeiată în secolul al XIV-lea, ajunsă la apogeul evoluției arhitecturii religioase prin biserica lui Ștefan cel Mare, mănăstirea Neamț s-a [...]

Mai mult...

Tipografiile greceşti din capitala Moldovei (secolele XVII-XIX)

Autor – Gheorghe Macarie Alături de şcoală, tipografiile greceşti ale Iaşului au acelaşi rol în răspândirea culturii elene. Dacă şcoala – şi ne gândim în primul rând la Academia domnească de limbă greacă (1766-1821) continuatoare directă a Colegiului lui Vasile Lupu – era legată de însăşi comunitatea greacă, din care se recrutau mulţi din cei [...]

Mai mult...

Planuri privitoare la proprietăţile dintre Uliţa Mare şi Uliţa Strâmbă din Iaşi (sfârşitul secolului al XVIII-lea)

Autor – Sorin Iftimi Investigaţiile făcute până acum pentru studierea „planurilor de locuri” din vechea capitală a Moldovei ne-au condus spre o zonă a oraşului privilegiată din acest punct de vedere: intersecţia dintre Uliţa Mare şi Uliţa Podului Vechi. Este un loc situat lângă mănăstirea Trei Ierarhi, în apropierea Curţii domneşti, cu privire la care [...]

Mai mult...

Privilegiul comercial acordat liovenilor de către Alexandru cel Bun, la 8 octombrie 1408. Repere posibile

Autor – Mircea D. Matei Printre reperele cronologice importante ale primei decade a domniei lui Alexandru cel Bun, data de 8 octombrie 1408 ocupa un loc cu totul deosebit, atât pentru politica internă, cât şi pentru cea externă promovate de voievodul moldovean. Devenit domn al Moldovei în condiţiile complexe pe care le crease intervenţia directă [...]

Mai mult...