Tag Archives: Mircea D. Matei

Este oraşul medieval un simplu „depozitar” de monumente de arhitectură?

Autor – Mircea D. Matei În capitolul final al lucrării Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, secolele XIV-XVI), care apărea, la Suceava, în anul 1970, încercam să identific anume deosebiri, în ceea ce priveşte dispunerea unor monumente specifice de arhitectură, între două tipuri fundamentale de oraşe medievale, pe care le defineam în funcţie de originea [...]

Mai mult...

Câteva probleme referitoare la cercetările de la Biserica Mirăuți din Suceava, privind organizarea Bisericii Moldovei în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea

Autor – Mircea D. Matei Privind lucrurile prin prisma succesiunii lor cronologice, cercetările arheologice întreprinse la Biserica Mirăuţi din Suceava ar putea fi considerate ca un important reper în eforturile specialiştilor români de a cunoaşte realităţile vieţii spirituale a populaţiei locale din teritoriul statului medieval de la est de Carpaţi, în deceniile imediat următoare constituirii [...]

Mai mult...

Opinii privind abordarea arheologică a unui monument religios ce trebuie restaurat

Autor – Mircea D. Matei Între arheologii medievişti şi arhitecţii restauratori au dăinuit, multă vreme, divergenţe majore,  generate de optica specialiştilor din cele două domenii amintite, în ceea ce priveşte abordarea arheologică a monumentelor de cult, care urmau să intre în restaurare. Prima şi, poate, cea mai importantădintre neînţelegeri era provocată de chiar amploarea cercetărilor [...]

Mai mult...

Problema incintelor cu turnuri semicirculare ale cetăților din timpul lui Ștefan cel Mare

Autor – Mircea D. Matei, Gheorghe Sion În anul premergător omagierii trecerii în eternitate a marelui Ștefan al Moldovei, am socotit potrivit să readucem în atenția specialiștilor – indiferent de natura preocupărilor lor – una din problemele, care așteaptă, încă, să fie rezolvate, legate de aspectele numeroase și complexe ale vieții militare a Moldovei, în [...]

Mai mult...

Câteva considerații în legătură cu punerea în valoare a monumentelor istorice laice, în orașele contemporane din teritoriul extracarpatic

Autor – Mircea D. Matei Într-o comunicare pe care o prezentam, cu mai mulți ani în urmă, la Viena, în cadrul unui Simpozion  internațional, organizat tocmai pentru a dezbate ideea generoasă a locului pe care poate (iar după opinia multor participanți la dezbatere, chiar trebuie) să îl ocupe monumentele istorice laice, în orașele modernizate ale [...]

Mai mult...

Privilegiul comercial acordat liovenilor de către Alexandru cel Bun, la 8 octombrie 1408. Repere posibile

Autor – Mircea D. Matei Printre reperele cronologice importante ale primei decade a domniei lui Alexandru cel Bun, data de 8 octombrie 1408 ocupa un loc cu totul deosebit, atât pentru politica internă, cât şi pentru cea externă promovate de voievodul moldovean. Devenit domn al Moldovei în condiţiile complexe pe care le crease intervenţia directă [...]

Mai mult...

Probleme ale cronologiei monumentelor epocii muşatine din Suceava

Autor – Mircea D. Matei Cu aproape un secol în urmă, C. A. Romstorfer, neobositul cercetător austriac al monumentelor româneşti din Bucovina şi Moldova, făcea să se clatine opinia cronicarilor moldoveni cu privire la originea şi ctitorii Cetăţii de Scaun a Sucevei, introducând în circulaţie  ipoteza (la acea data) potrivit căreia întemeietorul amintitei cetăţi nu [...]

Mai mult...