Tag Archives: metodologii

Degradări ale picturii în tempera pe lemn – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică

Autor – Bogdan Ungurean Prezentarea cazuistică a degradărilor cu metodologia intervențiilor respective a fost realizată pentru o parte dintre obiectele intrate în restaurare (grupa restaurare pictură tempera pe lemn). În scopul unei analize comparative, au fost folosite, pentru ilustrare, imagini pe care le considerăm elocvente pentru principale forme de degradare și operațiunile de restaurare efectuate, [...]

Mai mult...