Tag Archives: manastire

Povestirea “Despre luarea preaslăvitei cetăţi a Ţarigradului“ atribuită lui Nestor Iskander şi imaginile Asediului Constantinopolului de la mănăstirile Humor şi Moldoviţa

Autor – Constantin I. Ciobanu Imaginea Asediul Constantinopolului zugrăvită pe faţadele bisericilor din nordul Moldovei medievale [Sf. Gheorghe din Hârlău, 1530; Probota, 1532; Sf. Gheorghe din Suceava, 1532–1534; Humor, 1535; Sf. Dumitru din Suceava, 1535 sau 1536 (?); Adormirea Maicii Domnului din Baia, 1535–1538; Moldoviţa, 1537; Coşula, 1537–1538; Arbore, 1541 (?) ş. a.] a trezit [...]

Mai mult...

Reabilitarea turnului de intrare al Mănăstirii Golia. Starea tehnică, posibilităţi de consolidare

Autor – Adrian Mihalache, Bogdan Ioan, Constantin Ioan 1. Date generale Ansamblul MĂNĂSTIRII GOLIA, monument istoric, secolul XVI-XVIII, cod LMI 2004-nr.1009-IS-II-a-A-03852, este situat în municipiul Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 51; turnul de intrare – turnul Golia  (clopotniţa) la poziţia 1016, cod LMI 2000 şi indicativ IS-II-m-A-03852.07. Descarcă pdf

Mai mult...

Mănăstirea Golia din Iaşi – o privire retrospectivă

Autor – Sorin Iftimi Mănăstirea Golia din Iaşi este unul dintre cele mai interesante şi valoroase ansambluri monumentale din Moldova, din perspectivă istorică, dar şi pentru evoluţia arhitecturii în acest spaţiu. Arhitectura bisericii „Înălţarea Domnului” – marcată de Renaşterea târzie italiană, venită pe filieră poloneză – rezonează cu moda occidentală a epocii (fig. 1). Biserica [...]

Mai mult...

Mănăstirea Golia: înzestrările primilor ctitori*

Autor – Marius Constantin Chelcu Cine priveşte spre trecut, ştie dintru început că reconstituirea la care aspiră va putea fi onestă printr-o abordare imparţială a subiectului, va putea fi convingătoare, printr-o bună articulare a argumentaţiei, va putea oferi desluşiri folositoare prin utilizarea corectă a surselor. Dar, oricâte calităţi ar însuma imaginea zugrăvită nu va fi [...]

Mai mult...

Importanţa strategică a dealului Galata din Iaşi pe parcursul secolelor XVI – XIX

Autor – Bobi Apăvăloaei Dealul Galata din Iaşi este cunoscut în principal datorită mănăstirii ctitorită aici de domnul Petru Şchiopul în jurul anului 1582. Despre importanţa acestui lăcaş de închinăciune şi despre locul lui în evoluţia arhitecturii bisericeşti din Ţările Române au scris numeroşi istorici1 şi pasionaţi de istoria bisericii2, motiv pentru care în rândurile [...]

Mai mult...

Complexul mănăstiresc fortificat de la Socola. Incursiune istorică şi arheologică

Autor – Elena Gherman Mănăstirea Socola face parte din sistemul de fortificaţii monastice medievale ale Iaşului. În comparație cu alte mănăstiri fortificate (Galata, Golia, Cetățuia) acest complex mănăstiresc nu a beneficiat de o cercetare istorică amănunțită. Un motiv posibil al anonimatului îl reprezintă şi numărul, relativ restrâns, de documente publicate, şi care, implicit, ar furniza [...]

Mai mult...

Studiu istoric de fundamentare a P.U.G., comuna Suceviţa, judeţul Suceava. Zona protejată a Mănăstirii Suceviţa, propusă pentru includere în L.P.M.

Autori – Iosef Kovacs, Anca Filip Obiectivele principale ale studiului constau în identificarea valorilor de patrimoniu construit, în definirea şi delimitarea zonelor lor de protecţie şi a zonelor protejate din teritoriul administrativ, pe baza analizei evoluţiei şi caracteristicilor teritoriului studiat şi stabilirea modului de construire în teritoriul studiat. Studiul fundamentează Planul Urbanistic General al comunei [...]

Mai mult...

Memorialul Mănăstirii Căldăruşani din judeţul Ilfov

Autor – Ruxandra Nemţeanu Mănăstirea Căldăruşani reprezintă un reper în istoria arhitecturii munteneşti, căreia nu i s-a dedicat, după părerea mea suficientă consideraţie, deşi este un document cheie pentru înţelegerea arhitecturii religioase şi aulice a secolelor XVII, XVIII şi XIX, dispunând în acelaşi timp de o semnificaţie culturală şi memorială unică în România, aproape necunoscută. [...]

Mai mult...