Tag Archives: lista

Monumente de pe lista patrimoniului mondial

Autor –  Tereza Sinigalia În 1972, UNESCO a creat o structură nouă vizând protecţia monumentelor istorice: Lista Patrimoniului Mondial. Această Listă cuprinde cele mai valoroase creaţii din toate ţările, de pe toate continentele şi din toate epocile, recunoscute ca atare pe plan mondial şi beneficiind de un regim special de protecţie, respectiv de cercetare, restaurare, [...]

Mai mult...

Un episod din Odiseea odoarelor mănăstireşti cuprinse în tezaurul de la Moscova

Autor – Ioan Opriş Documentele întocmite de secretarul CMI Alexandru Lapedatu şi marele eclesiarh al Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, arhimandritul Policarp Luca, pentru odoarele bisericeşti moldave prezintă suficiente elemente pentru a identifica cu precizie, cel puţin o parte dintre cele cuprinse în lotul transportat la Moscova. Lista cu acestea poartă data 15 februarie 1917 şi [...]

Mai mult...