Tag Archives: lemn

Comportarea lemnului în medii corozive. Studiu de caz: depozitul de sare de la Salina Tg. Ocna

Autor – Eugen Vieriu, Mihai Petru Din datele preluate din istoricul Salinei, rezultă că depozitul de sare ambalată a fost pus în funcțiune în luna august a anului 1895. Construirea depozitului a fost ocazionată de prelungirea liniei de cale ferată până în gara Salina, în anul 1879 (an până la care sarea era transportată cu [...]

Mai mult...

Aspecte din timpul restaurării componentelor din lemn de la Castelul Miclăușeni Iași

Autor – Ioan Pop, Mircea Gheorghiu, Alexandru Marian, Dan Ghiga Castelul Miclăușeni se afla la 65 km de Iași și 20 km de Roman și a aparținut familiei Sturza fiind construit în stil neogotic cu elemente de baroc la sfârșitul sec. al XIX-lea pe locul unui mai vechi conac boieresc din sec. al XVIII-lea. Parte [...]

Mai mult...

Degradări ale picturii în tempera pe lemn – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică

Autor – Bogdan Ungurean Prezentarea cazuistică a degradărilor cu metodologia intervențiilor respective a fost realizată pentru o parte dintre obiectele intrate în restaurare (grupa restaurare pictură tempera pe lemn). În scopul unei analize comparative, au fost folosite, pentru ilustrare, imagini pe care le considerăm elocvente pentru principale forme de degradare și operațiunile de restaurare efectuate, [...]

Mai mult...