Tag Archives: Iulian Crupa

Unele aspecte privind terenul de fundare în municipiul Iași

Autor – Paulică Răileanu, Vasile Mușat, Iulian Crupa Geomorfologic municipiul lași se încadrează astfel: regiunea – Podișul Moldovei, subregiunea – Câmpia Moldovei, unitatea – Câmpia Jijiei inferioare, subunitatea – Culoarul Bahluiului. Cutremurele din zona municipiului lași sunt condiționate, în primul rând, de epicentrele din depresiunea Bârladului și zona Vrancea. Descarcă pdf

Mai mult...

Iași – problema complexă privind stabilitatea versanților și taluzurilor

Autor – Iulian Crupa, Paulică Răileanu Alunecările de teren intră, alături de cutremurele de pământ și inundații, în rândul catastrofelor naturale care produc pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale. Spre deosebire de cutremure sau inundații, alunecările de teren ca fenomene naturale, pot fi mai ușor de prevenit și de stăpânit. Progresele înregistrate în [...]

Mai mult...