Tag Archives: iasi

Covoare orientale din colecţia Muzeului Unirii din Iaşi. Ornamentică şi tehnologie

Autor – Carmen Marian, Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu Covoarele orientale, prin varietatea şi frumuseţea motivelor decorative, prin tehnica laborioasă de realizare, reprezintă nu doar lucrări de artă textilă ci şi o adevărată călătorie în timp şi spaţiu, pe meleaguri pline de frumuseţe şi farmec mistic. Acestea sunt specifice unei arii geografice întinse, care cuprinde Peninsula [...]

Mai mult...

Reşedinţe domneşti, castele, conace şi case boiereşti din municipiul şi judeţul Iaşi. Restaurare mobilier şi componente din lemn

Autor – Aurica Ichim, Ioan Pop, Mircea Gheorghiu Lucrarea de faţă se referă la Muzeul Unirii – ultima reşedinţă domnească a lui Al. I. Cuza, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, Castelul de la Ruginoasa – reşedinţa de vară a domnitorului Al. I. Cuza, actualmente muzeu şi Castelul Sturzeştilor de la Miclăuşeni, judeţul Iaşi, care în anii [...]

Mai mult...

Grupul sportiv şcolar „Unirea” din Iaşi

Autor – Adrian Puişor Grupul sportiv şcolar „Unirea” din Iaşi se află pe strada George Enescu, nr.15. Clădirea actualei şcoli sportive din Iaşi a fost construită o dată cu celelalte şcoli vechi din oraş, către sfârşitul secolului al XIX-lea (aproximativ în anul 1895), în stilul arhitecturii ”Spiru Haret”, după numele celui care a iniţiat construirea [...]

Mai mult...

Biserica ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Bâcu, comuna Ipatele, judeţul Iaşi

Autor – Ioan Sasu Au fost întreprinse cercetări istorice, bibliografice şi de arhivă, cartografice şi de arhitectură. Cercetarea de arhitectură a impus studiul la faţa locului, inclusiv decapări de tencuială pe anumite zone, în scopul descifrării unor probleme legate de etapele de construire a bisericii. Decapările şi sondajele au oferit noi informaţii, privitor la etapele [...]

Mai mult...

Consolidare – restaurare la ansamblul statuar „Al. I. Cuza” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Cristian Gheorghiţă Construcţia ansamblului statuar „Al. I. Cuza”, amplasată în Piaţa Unirii din Iaşi, a fost inaugurată în anul 1912, fiind unul din cele mai impunătoare monumente ale oraşului. Amplasamentul are stabilitatea locală şi generală asigurată în conformitate cu prevederile normativului P 100 – 1 / 2006; amplasamentul este în zonă [...]

Mai mult...

Consolidare – restaurare la imobilul „Gavril Muzicescu” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiţă Clădirea imobil „Gavril Muzicescu” din Iaşi (monument istoric IS – II – m – B – 03951 Cod LMI 2004) a fost realizată în jurul anului 1820 ca locuinţă a familiei Ghica. Între anii 1860 – 1940 în clădire a funcţionat Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică [...]

Mai mult...

Restaurarea casei Cantacuzino – Paşcanu din Iaşi

Autor – Constantin Firtea Clădirea restaurată este amplasată în Iaşi, str. Vasile Alecsandri nr. 8 şi se presupune ca dată a execuţiei anul 1780. Prima atestare istorică apare la 1819 în planul de situaţie întocmit de Joseph Bayardi ca fiind casa logofătului Canta. Mai târziu apare cu denumirea de Casa Cantacuzino – Paşcanu pe planul [...]

Mai mult...

Biserici de lemn din judeţul Iaşi

Autor – Lucian-Valeriu Lefter, Smaranda Gâlea Pentru paginile de faţă am selectat 11 biserici reprezentative arhitectural, care şi-au păstrat pe cât posibil forma originală, din cele aproximativ 30 de biserici de lemn existente în judeţul Iaşi. Nu am insistat asupra istoricului lor, ci doar am amintit câteva date esenţiale referitoare la datare şi ctitori. Trebuie [...]

Mai mult...

Consideraţii metodologice privitoare la studiul vecinătăţilor urbane. Uliţa Târgului de Sus din Iaşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (studiu de caz)

Autor – Dan Dumitru Iacob Una dintre multiplele direcţii de cercetare ale istoriei sociale din Occident o constituie studierea relaţiilor sociale în spaţii de habitat precis delimitate, cum ar fi o locuinţă, o stradă, un cartier. Orientând investigaţia istorică pe eşantioane sociale bine precizate în spaţiu, cum ar fi, de pildă, o familie, un grup, [...]

Mai mult...

Monumentele ostaşului sovietic din municipiul Iaşi

Autor – Cătălin Fudulu Inaugurat după Al doilea război mondial, monumentul ostaşului sovietic a beneficiat de un tratament privilegiat, fiind amplasat în Dealul Copou şi introdus, în 1956, în Lista monumentelor istorice. Din 1991, opera comemorativă a fost amplasată în cimitirul ieşean Eternitatea, de unde a fost dezafectată în 1998 pentru…restaurare. În aprilie 2007, ambasadorul [...]

Mai mult...