Tag Archives: Gavrilean Bogdan

Modalități de valorificare a intervențiilor de restaurare cu ajutorul informației digitale

Autor – Gavrilean Bogdan Atât operațiunile de conservare, cât și intervențiile de restaurare ale bunurilor de patrimoniu, implică, pe lângă parcurgerea unor etape metodologice și tehnologice bine stabilite și avizate în prealabil de comisiile de specialitate, efectuarea unei documentații coerente și detaliate. În fapt, aprobarea propunerilor intervențiilor de restaurare depinde într-o primă fază de calitatea [...]

Mai mult...

Folosirea materialelor similare originalului versus reversibilitatea intervenției

Autor – Gavrilean Bogdan Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” a mănăstirii Popăuți, localizată în nord-vestul municipiului Botoșani, a fost zidită în 1496, fiind cea mai veche ctitorie ștefaniană de aici. Picturile interioare au fost realizate nu multă vreme după zidirea lăcașului, în orice caz înainte de sfârșitul secolului al XV-lea. Atât ansamblul arhitectonic, cât și [...]

Mai mult...