Tag Archives: factor de degradare

Intervențiile umane ca factor de degradare. Studiu de caz: „Lepădarea lui Petru”, din absida sudică a bisericii mănăstirii Popăuți – Botoșani

Autor – Bogdan Gavrilean De la bun început, considerăm că este important de menționat faptul că principalele cauze de degradare ale decorațiile de pictură murală (din cadrul diverselor monumente de patrimoniu) sunt în mare măsură o consecință directă atât a intervențiilor defectuoase cât și a neintervențiilor la timp a factorului uman (pentru că lipsa unei [...]

Mai mult...