Tag Archives: Dan Dumitru Iacob

Consideraţii metodologice privitoare la studiul vecinătăţilor urbane. Uliţa Târgului de Sus din Iaşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (studiu de caz)

Autor – Dan Dumitru Iacob Una dintre multiplele direcţii de cercetare ale istoriei sociale din Occident o constituie studierea relaţiilor sociale în spaţii de habitat precis delimitate, cum ar fi o locuinţă, o stradă, un cartier. Orientând investigaţia istorică pe eşantioane sociale bine precizate în spaţiu, cum ar fi, de pildă, o familie, un grup, [...]

Mai mult...

Măsuri de sistematizare a zonei centrale a oraşului Iaşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Demolarea „baratcelor”

Autor – Dan Dumitru Iacob În majoritatea cazurilor, călătorii străini care au văzut Iaşul la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi la începutul celui următor au fost impresionaţi de aspectul rural al localităţii şi de eterogenitatea arhitecturii. Johann Christian von Struve nota că, „în afară de diferite case frumoase de piatră, care aparţin boierilor celor mai [...]

Mai mult...

Proiecte edilitare în Iaşii primei jumătăţi a secolului al XIX-lea. Piaţa de la biserica „Sfântul Ilie”

Autor – Dan Dumitru Iacob Cu toate carenţele, rezistenţele şi sincopele întâmpinate, specifice oricărui proces reformator, aplicarea Regulamentului Organic a reprezentat un progres evident în cadrul societăţii româneşti din prima  jumătate a secolului al XIX-lea. Efectul modernizator s-a resimţit şi la nivelul dezvoltării urbane, mai ales în ceea ce priveşte capitalele celor două Principate dunărene. [...]

Mai mult...