Tag Archives: Cucuteni

Construcție pentru protejarea vestigiilor de la Dâmbul Morii (satul Baiceni, comuna Cucuteni, județul Iași)

Autor –  Vasile Dascălu Cu peste 15 ani în urmă am fost solicitat să propun o soluţie de acoperire a “mormântului princiar geto-dacic de la Cucuteni”, din secolul IV î.Hr. Deplasându-mă pentru a face examinarea la amplasament, de departe a apărut silueta unei colibe executate de un român adevărat, primarul Tun. Realizată dintr-un mănunchi de [...]

Mai mult...

Tehnica artizanilor culturii Cucuteni: o permanentă provocare

Autor – Ana-Maria Vlad, Gheorghe Niculescu, Ioan Sârghie Investigarea ceramicii prin metode ale științelor exacte vine în sprijinul metodelor de datare sau atribuire proprii arheologiei, bazate pe stratigrafie sau pe analiza stilistică. Metode fizico-chimice ca spectroscopia de emisie sau absorbție atomică, SEM- EDX sau analiza prin activare cu neutroni servesc pentru determinarea constituenților minori și [...]

Mai mult...