Tag Archives: Cornelia Bordasiu

Microstratigrafia în identificarea tehnicilor de execuţie la pictura icoanelor din secolul XVIII. Analiză de caz

Autor – Cornelia Bordaşiu Arta religioasă a secolului al XVIII-lea din Moldova este reprezentată în general de icoane şi de obiecte de mobilier religios specifice precum : iconostase, amvoane, tetrapoade, sfeşnice etc. Acestea prezintă din punct de vedere tehnico-stilistic o serie de aspecte comune care sunt rezultatul unei lungi evoluţii a practicilor tradiţionale de pictură [...]

Mai mult...

Investigații de specialitate în restaurare – analiza stratigrafică pe microprobe din substratul pictural

Autor – Cornelia Bordașiu Lucrarea își propune prezentarea succintă a metodei de investigație enunțată în titlu, respectiv analiza microstratigrafică a picturii, exemplificată în acest caz cu câteva situații specifice remarcate la pictura murală interioară a bisericii „Sf. Mercurie”- Rădășeni din județul Suceava. Stratigrafia propriu-zisă reprezintă secțiuni ale unor fragmente foarte mici prelevate din stratul pictural [...]

Mai mult...

Intervenții de restaurare specifice picturii tempera pe suport de lemn – prezentare cazuistică

Autor – Cornelia Bordașiu Sunt foarte frecvente în cazuistica restaurării situațiile în care operele ne parvin fragmentar. Conservarea lor presupune în primul rând stoparea degradărilor active ale stratului pictural, ceea ce în primă fază a intervențiilor impune consolidarea suportului original de lemn. La operele fragmentare suportul prezintă îndeobste degradări masive produse de diferențele mari de [...]

Mai mult...

Microtestele în stabilirea metodologiei de intervenție la iconostasul de la Biserica „Banu” – Iași

Autor – Cornelia Bordașiu, Bogdan Ungurean Reprezentând unul dintre importantele monumente istorice ale Iașului, biserica „Banu”, cunoscută și sub denumirea de „Biserica calicilor”, este atestată documentar încă de la 1638, din perioada domniei lui Vasile Lupu. Inițial din bârne de stejar, ridicată la 1705 de Savin Banu, zis „Zmucilă”, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, biserica [...]

Mai mult...

Datarea picturii iconostasului de la biserica „Banu” din Iaşi

Autor – Cornelia Bordaşiu În lucrarea de faţă, ne-am propus să realizăm o succintă analiză comparativă a iconostaselor de la bisericile „Sf. Spiridon”; „Duminica Tuturor Sfinţilor” (Banu) din Iaşi şi biserica „Sf. Parascheva” a  Episcopiei din Roman, ale căror picturi sunt atribuite aceluiaşi autor. Iconostasele, realizate în stil baroc, poleite cu aur pe forma decorativă, [...]

Mai mult...