Tag Archives: consolidare

Consolidare – restaurare la ansamblul statuar „Al. I. Cuza” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Cristian Gheorghiţă Construcţia ansamblului statuar „Al. I. Cuza”, amplasată în Piaţa Unirii din Iaşi, a fost inaugurată în anul 1912, fiind unul din cele mai impunătoare monumente ale oraşului. Amplasamentul are stabilitatea locală şi generală asigurată în conformitate cu prevederile normativului P 100 – 1 / 2006; amplasamentul este în zonă [...]

Mai mult...

Consolidarea fundaţiilor bisericii „Sfinţii Voievozi“, Mănăstirea Agapia – o rezolvare complexă a interacţiunii construcţie – factori de mediu

Autor – Vasile Dascălu Se prezintă soluţiile de fundare adaptate la situaţia specifică din amplasament – nivelul ridicat al pânzei freatice, teren de fundare mediu, fundaţii alcătuite din zidărie de piatră brută (bolovani) cu mortar de argilă, elemente constructive introduse la execuţia fundaţiilor care, în timp, au dispărut (grinzi de lemn), rezemări pe teren mâlos, [...]

Mai mult...

Consolidare – restaurare la imobilul „Gavril Muzicescu” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiţă Clădirea imobil „Gavril Muzicescu” din Iaşi (monument istoric IS – II – m – B – 03951 Cod LMI 2004) a fost realizată în jurul anului 1820 ca locuinţă a familiei Ghica. Între anii 1860 – 1940 în clădire a funcţionat Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică [...]

Mai mult...

Exigențe privind controlul și atestarea calității lucrărilor de consolidare prin injectarea pereților de zidărie de piatră sau caramidă

Autor – Vasile Dascălu, Laurențiu Chiculiță În ultimii ani, aproape s-a generalizat utilizarea procedeelor de injectare a pereţilor din zidărie de piatră sau cărămidă, volumul acestor lucrări, cantitativ şi valoric, având o pondere însemnată în ansamblul lucrărilor de consolidare şi restaurare. Această pondere este mai ridicată în cazul monumentelor prin necesitatea conservării structurii de alcătuire [...]

Mai mult...

Consolidare și restaurare la Biserica Banu Iași

Autor –  Ioan Sasu Scopul studiului este de a analiza potenţialul de intervenţie asupra Bisericii Banu, cu hramul “Biserica Tuturor Sfinţilor” amplasată în Iaşi, strada Banu nr.9, din punctul de vedere al obligativităţii protejării valorilor arhitecturale şi memoriale. Datele folosite în cadrul studiului privitor la imaginea iniţială a monumentului, precum şi pentru depistarea unor etape [...]

Mai mult...

Consolidarea sediului central al UMF Iași. Soluții stabilite pentru expertiza tehnică

Autor – Vasile Dascălu, Ioan Rotarescu, Cătălina Prislopan Clădirea împrejmuitoare (Corpul principal) a fost construită începând cu anul 1912, având în curtea interioară ”Vechea Universitate” construită în sec. al XVIII – lea, care a fost resedinţă domnească între anii 1795 – 1799, apoi, la înfiinţarea Universităţii ieşene, a fost sediul acesteia între anii 1860 – [...]

Mai mult...

Aspecte privind consolidarea turn intrare-ansamblul Mănăstirii Dobrovăț Iași

Autor – Adrian Mihalache Mănăstirea Dobrovăţ din judeţul Iaşi a fost începută de Ştefan cel Mare şi s-a realizat între anii 1503 -1504. În anul 1651 a fost închinată Sfântului Mormânt. Turnul de la intrare, situat pe latura de răsărit a curţii, cu funcţia de strajă, paraclis şi clopotniţă, a fost construit în anul 1743. [...]

Mai mult...

Consolidare și restaurare Biserica Banu Iași

Autor – Ioan Sasu A. În prima parte, susţinută la Simpozionul Naţional “Monumentul – Tradiţie şi viitor” ediţia a II-a, Iaşi, septembrie 2001, s-au prezentat următoarele: − Capitolul 1 – Scopul şi metoda studiului − Capitolul 2 – Investigaţii 2.1) Cercetări istorice, bibliografice şi de arhivă B. În partea a II-a se va prezenta subcapitolul [...]

Mai mult...

Aspecte ale proceselor de consolidare a fundațiilor monumentelor prin silicatizare

Autor – Ion Sandu, Adrian Dima, Irina-Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu Procedeul utilizării silicaţilor solubili în sistem apos, ca liant, a fost şi este foarte mult utilizat la obţinerea formelor de turnare din amestecuri pe bază de materiale naturale silicioase (nisip, bentonită de turnătorie, caolin, caolinit, cromit, cromomagnezină etc.) şi anumite tipuri de argile. [...]

Mai mult...

Evoluția structurală a bisericilor de zidărie din România. Avarii la elementele specifice și procedeele de consolidare adecvate

Autor – Dan Olaru Într-o serie de lucrări, prof. B. Szabo face câteva clasificări pentru structurile portante istorice în general. Se reţin aici cele mai interesante informaţii în temă. Prima clasificare este după stilul arhitectural. Aici sunt enumerate: Structurile istorice de factură bizantină (unde se includ şi cele denumite brâncoveneşti), care se caracterizează prin bolţi [...]

Mai mult...