Tag Archives: Consideratii

Consideraţii metodologice privitoare la studiul vecinătăţilor urbane. Uliţa Târgului de Sus din Iaşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (studiu de caz)

Autor – Dan Dumitru Iacob Una dintre multiplele direcţii de cercetare ale istoriei sociale din Occident o constituie studierea relaţiilor sociale în spaţii de habitat precis delimitate, cum ar fi o locuinţă, o stradă, un cartier. Orientând investigaţia istorică pe eşantioane sociale bine precizate în spaţiu, cum ar fi, de pildă, o familie, un grup, [...]

Mai mult...