Tag Archives: conservare

Fotografiile de epocă – Abordări moderne de conservare

Autor – Emil Ghiocel Ioanid, Dorina Emilia Rusu, Simona Dunca Păstrarea bunurilor culturale din suport organic, deosebit de sensibile la atacul microorganismelor, a devenit în ultimele decenii o preocupare majoră a tuturor statelor, reunind un număr tot mai mare de specialişti – restauratori, conservatori, fizicieni, chimişti, biologi – care şi-au asumat misiunea de a găsi [...]

Mai mult...

Restaurarea și conservarea monumentelor istorice. Rolul și importanța conservatorului

Autor – Aurica Ichim În contrast cu apusul european şi chiar cu unele ţări mai apropiate, cu măreţele lor catedrale, castele, palate şi alte monumente, patrimoniul cultural din ţările române are o altă dimensiune, urmare a unei mentalităţi la răscruce de timpuri şi de drumuri ale civilizaţiei. De la casa ţărănească, cu remarcabile calităţi artistice, [...]

Mai mult...

Tendințe actuale în restaurarea monumentelor istorice. Al IX lea Congres Internațional asupra deteriorării și conservării pietrei Veneția 2000

Autor – Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu Prestigiosul Congres Internaţional asupra deteriorării şi conservării pietrei, însumând peste două decenii de activitate, a organizat în acest an a IX-a ediţie la Venezia, oraş emblematic în ceea ce priveşte deteriorarea şi protejarea pietrei şi monumentelor. Principalele direcţii de interes ale actualei ediţii au fost legate de : [...]

Mai mult...

Obiective și principii în conservarea și restaurarea monumentelor istorice

Autor – Daniel Covatariu, Adrian Constantin Diaconu, Daniel Diaconu România este o ţară pe întinsul căreia, în mijlocul furtunilor istoriei sau în vremuri mai liniştite, geniul de constructor al nenumăraţilor meşteri anonimi a putut să se exprime prin ridicarea unor bijuterii de arhitectură. De obicei, monumentele istorice dau acel caracter de individualizare oraşelor noastre şi, [...]

Mai mult...

Conservarea zidăriilor istorice prin injectări în masă

Autor – Vasile Dascălu, Laurențiu Chiculiță Sunt numeroase cazuri în care stabilitatea unor elemente de construcţie (pereţi, arce, bolţi, contraforţi) ce urmează a fi reabilitate, restaurate, este în pericol, iar intervenţiile prezintă riscul ca acestea să se prăbuşească sau să fie cauza unor grave accidente. Pentru salvarea unor asemenea valori de patrimoniu construit cu sute [...]

Mai mult...

Operațiuni de conservare la Biserica Sf. Gheorghe – Biserica Albă din Baia, județul Suceava

Autor - Victor-Dan Kisilevici Teoria şi practica restaurării numără aproximativ de 200 de ani de experienţe de cînd pe la finele sec. XVII a început o reflectare conştientă asupra motivaţiilor şi modalităţilor de restaurare, asupra scopurilor contemporane ale operei. Controlul modalităţilor de restaurare s-a intensificat cu timpul şi astăzi se exercită mai mult ca un control [...]

Mai mult...

Investigațiile biologice – parte integrantă a intervențiilor de conservare-restaurare

Autor – Bogdan Ungurean Intervențiile de conservare-restaurare menite să restabilească funcția inițială a monumentului – obiectului restaurat, cât și (la fel de important), să stabilizeze materia operei de artă degradată; au un rol esențial în perpetuarea bunurilor cu valoare de patrimoniu. Imposibil de neglijat, în cadrul intervențiilor de conservare-restaurare, sunt investigațiile de specialitate care oferă [...]

Mai mult...

Restaurarea – conservarea iconostasului bisericii „Sf. Dumitru” – Hârlău

Autor – Stelian Onica, Merișor G. Dominte Din documentele prezente în arhiva bisericii „Sf Dumitru” din Hârlău reiese că ansamblul arhitectural al bisericii a fost construit în jurul anului 1542, iar iconostasul în forma sa inițială, a fost amplasat în biserică în anul 1779. Pe câteva din icoanele din iconostas există însă câteva însemnări cu [...]

Mai mult...

Conservarea documentelor grafice de la Muzeul Unirii

Autor – Maria Geba Tipodimensionarea obiectelor și stabilirea formatelor standard Muzeul Unirii este deținătorul unui valoros patrimoniu de documente și obiecte cu referire la actul Unirii Principatelor din anul 1859 sau care au aparținut atât familiei domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cât și unor distinse personalități care s-au remarcat în realizarea Unirii. Descarcă pdf

Mai mult...

Starea de conservare a iconostasului bisericii „Pogorârea Sf. Duh”, Mănăstirea Dragomirna – jud. Suceava

Autor – Stelian Onica, Merișor Dominte Istoria ne convinge mai puternic de importanța valorilor străbune atunci când și probele materiale confirmă ceea ce cuvintele transmit de la o generație la alta. Conservarea și restaurarea de vestigii apare astfel ca o prioritate națională și ca o datorie de onoare față de înaintași. Mesajele lor trebuie transmise [...]

Mai mult...