Tag Archives: casa

Restaurarea casei Cantacuzino – Paşcanu din Iaşi

Autor – Constantin Firtea Clădirea restaurată este amplasată în Iaşi, str. Vasile Alecsandri nr. 8 şi se presupune ca dată a execuţiei anul 1780. Prima atestare istorică apare la 1819 în planul de situaţie întocmit de Joseph Bayardi ca fiind casa logofătului Canta. Mai târziu apare cu denumirea de Casa Cantacuzino – Paşcanu pe planul [...]

Mai mult...

Casa muzeu „Emil Racoviţă”

Autor – Viorica Zgutta În ambianţa mereu evocatoare a Şurăneştilor, sat ce adăposteşte complexul arhitectonic alcătuit din cele două conace,biserica, casa parohială şi mormintele familiei, şcoala şi dispensarul legate de numele familiei boierului Gheorghe Racoviţă, s-a redeschis în noiembrie 1988, casa muzeu „Emil Racoviţă”. Emil Racoviţă (1868-1947) îşi are locul bine definit în spiritualitatea românească, [...]

Mai mult...

Din corespondenţa hatmanului Costandinică Palade. Scrisori despre casă

Autor – Aurica Ichim În arhivele ieşene s-au păstrat câteva scrisori din corespondenţa hatmanului Costandinică Palade, din anii 1819-1830, referitoare la casa sa din Iaşi. Afându-se la Constantinopol, se interesează de la meşterii de acolo, „calfile împărăteşti şi de alţii”, cum ar fi mai bine să acopere casa, optând, în cele din urmă, pentru tabla [...]

Mai mult...

„Vila Riria” din Iași, casa istoricului A.D. Xenopol

Autor – Sorin Iftimi Imobilul, aflat astăzi pe strada Vasile Conta, la nr. 9, este un edificiu datând de la sfârșitul secolului XIX, inclus pe Lista Monumentelor Istorice, la nr. 24B0094, sub numele de Casa „A.D. Xenopol”. După 1989 a fost sediul Universității Ecologice, Partidului Laburist al Muncii (!) și apoi al Parchetului Militar. Arhitectul [...]

Mai mult...

Case și destine: familia Tuduri din Bârlad

Autor – Elena Monu În prima jumătate a secolului al XIX-lea, la marginea târgului Bârlad, boieri, negustori, intelectuali, slujbași ai statului sau reprezentanți ai altor categorii sociale au ridicat sute de imobile. Casele boierești, înconjurate de vii și grădini, erau concentrate, mai ales, pe strada Belvedere, ce șerpuia de-a lungul dealului Țuguieta. Pe la 1900, [...]

Mai mult...

Casele boiereşti din Bucureşti – Calea Victoriei

Autor – Narcis Dorin Ion Bucureştiul a fost numit odinioară, în perioada interbelică, Micul Paris, sintagmă care pe unii încă îi mai  intrigă, dar care, în epocă, definea cum nu se poate mai bine imaginea acestei Capitale orientale care încercase – şi în mare parte şi reuşise – o racordare rapidă, din zbor, la modelele [...]

Mai mult...

Casa Hurmuzachi – o mărturie a prezenţei româneşti la Cernăuţi

Autor – Ilie Luceac Primele semnale de îngrijorare – pe deplin întemeiate – pentru destinul culturii româneşti din Bucovina înstrăinată în secolul al XIX-lea le-a dat boierul Doxachi Hurmuzachi, tatăl celebrilor fraţi Hurmuzăcheşti din gene – raţia de la 1848 – cel de al doilea fiu al lui Constantin Hurmuzachi, medelnicerul (?–1792), care a moştenit [...]

Mai mult...

Inserţii genealogice în istoria unei vechi case ieşene*

Autor – Mircea Ciubotaru La capătul de est al străzii Otilia Cazimir (fostă Bucşinescu), la nr. 2 (fost nr. 4), lângă Casa memorială „Otilia Cazimir”, atrage atenţia iubito rului de vestigii urbanistice şi melancolicului cititor al scriitorilor ieşeni din jurul vestitei „masa umbrelor” o casă străjuită de un tei umbros, dintr-o curte mare, ce aminteşte [...]

Mai mult...