Tag Archives: Carmen Cecilia Solomonea

Prima decoraţie a bisericii „Sfântul Nicolae” din Popăuţi-Botoşani. Concept şi reconstituire digitală, date noi despre imaginea monumentului

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Intervenţiile de conservare şi restaurare desfăşurate asupra picturilor murale din Moldova, la bisericile aparţinând secolelor XV şi XVI, au relevat informaţii interesante referitoare la prima formă de decoraţie care ornamenta corpul lăcaşurilor, reconfigurând estetic suprafeţele zidăriei. Această formă de decoraţie avea rolul de a pune în valoare edificiul pe o [...]

Mai mult...

Biserica „Sfântul Nicolae“ – Popăuți din Botoșani (Ctitoria lui Ștefan cel Mare – 1496) Intervenții de restaurare a decorației murale din naosul bisericii

Autor – Carmen-Cecilia Solomonea Biserica ,,Sfântul Nicolae“-Popăuţi, Botoşani, a fost ridicată la 30 septembrie 1496, pe “moşie omnească din hotarul târgului”, de către Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnul Moldovei. Datarea este menţionată în Pisania bisericii, care se află pe faţada nordică, lângă portalul intrării originale. Biserica făcea parte intr-un ansamblu fortificat, care cuprindea de [...]

Mai mult...

Intervenții de conservare și restaurare a decorației murale din naosul și turla bisericii Bunavestire Moldovița

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Acea primă jumătate a sec. al XVI-lea era o lume a Evului Mediu românesc în schimbare, cu noi personalități care și-au devansat epoca, între care și Petru Rareș. Începând din secolul anterior pe parcursul a câtorva etape, s-a dezvoltat un stil nou moldovenesc distinct, ca urmare a unor acumulări și [...]

Mai mult...

Intervenții de restaurare a tabloului votiv din biserica „Bunavestire” Moldovița

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Biserica cu hramul „Bunavestire” din Vatra Moldoviței, ctitoria lui Petru Rareș a fost zidită în anul 1532 și apoi decorată cu picturi murale în 1537, date păstrate în pisania bisericii. Tabloul votiv este localizat în încăperea naosului, la baza peretelui vestic pe partea sud-vestică, respectiv în dreapta intrării dinspre camera [...]

Mai mult...

Intervenții asupra picturii murale din Biserica Sfântul Nicolae Popăuți, Botoșani în perioada 1926-1927

Autor – Carmen Cecilia Solomonea O serie de intervenții au afectat starea materială și partea estetică a monumentelor, în cazul unora doar prin mici modificări, în timp ce la altele intervențiile masive au adus pierderi însemnate originalului. Transformările au fost realizate nu numai dintr-o dorință de a interveni în spațiul original al edificiului, ci mai [...]

Mai mult...

Biserica „Sfântul Nicolae” Dorohoi – efectele acțiunii factorilor biotici și abiotici la pictura murală

Autor – Carmen Cecilia Solomonea, Alina Budianu Biserica „Sfântul Nicolae”, situată pe strada Ștefan cel Mare, se înscrie pe latura sud-estică a orașului Dorohoi, într-un cartier de case. A fost construită în anul 1495, după cum menționează pisania din dreapta portalului intrării. Restaurată de câteva ori între anii 1896 și 1921, biserica denumită de tradiția [...]

Mai mult...

Pictura murală a bisericii „Sfântul Gheorghe” Hârlău. Aspecte preliminare

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Biserica „Sfântul Gheorghe” din Hârlău, ctitoria lui Ştefan cel Mare, ridicată în 1492, a suferit în timp diverse intervenţii minore sau radicale, care au afectat arhitectura şi decoraţia murală interioară şi exterioară. Modificările aduse arhitecturii pe exterior prin intervenţia din 1893-1904 au produs o schimbare majoră imaginii originale a bisericii. [...]

Mai mult...