Tag Archives: bucuresti

Patrimoniul urban al Bucureștiului. Tranziții și tranziție

Autor – Sanda Voiculescu Tema patrimoniului urban în tranziţie este incitantă. În faţa unei realităţi îngrijorătoare, în care valorile arhitecturale continuă să fie agresate şi protecţia acestora este fragilă, suntem derutaţi, încercând să înţelegem o stare de fapt pe care o legăm de această obsedantă “tranziţie”. Spre a înţelege fenomenul pe care îl parcurgem este [...]

Mai mult...

Problema realizării unor turle ușoare – Biserica Sf. Andrei, comuna Frunzănești jud. Călărași – Biserica Trei Ierarhi – Coltea, București

Autor – Laurențiu Tudor L. Spoială În ultimul timp a apărut tot mai stringentă problema realizării unor turle uşoare şi care să fie deci reversibile, deasupra unor biserici în curs de restaurare. Din acest motiv, biserica din Frunzăneşti a impus o asemenea soluţie, considerent la care se adaugă şi starea precară în care se află [...]

Mai mult...

Monumente din București construite în perioada interbelică. Cercetare și restaurare

Autor – Alexandra Chiliman Juvara După Primul Război Mondial prin reîntregirea teritorială, dar și prin modernizarea structurilor economice, sociale si politice după criza din 1929, România a cunoscut o perioadă de prosperitate. Orașul București s-a dezvoltat din punct de vedere arhitectural și urbanistic devenind un oraș de referință pentru sud estul Europei – Micul Paris. [...]

Mai mult...

Sistematizarea Bucureștiului în viziunea mareșalului Ion Antonescu (noiembrie 1941)

Autor – Alexandru-Alin Spânu Orașul București, atestat documentar din secolul al XIV-lea, devenit capitala Țării Românești în vremea domnitorilor Radu cel Frumos și Vlad Țepeș și, din 1859, a Principatelor Unite a avut, ca orice metropolă, o evoluție urbanistică în timp și spațiu, marcată de construcții mai mult sau mai puțin utile și sistematizări, alături [...]

Mai mult...

Biserica „Izvorul tămăduirii” – Mavrogheni și Casa Apelor din marginea Bucureștilor. Istoric și semnificație

Autor – Cezara Mucenic Orașul București, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, se întinsese către nord până la „Capul Podului” adică a Podului Mogoșoaiei unde firesc se așezase și Bariera. După aceasta teritoriul aparținea zonei pădurii și lacurilor printre care continua drumul ce ducea fie către nord-vest la Mogoșoaia, fie către nord la Ploiești și mai [...]

Mai mult...

Istoria unor monumente încă neuitate: Biserica „Sf. Vineri”- București

Autor – Manuela Tăbăcilă Biserica cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, cunoscută până mai ieri sub numele de „Sf. Vineri-Herească” din București, era situată la întretăierea străzii Sf. Vineri cu Calea Călărașilor. Ea a fost zidită pentru prima dată în anul 7153 (1645) de către jupân Nicolae vel agă, unul din boierii lui Matei Basarab voievod (1632-1654). [...]

Mai mult...

Aspecte inedite privind istoria clădirii Școlii Politehnice din București

Autor – Alin Spânu, Paula Spânu Universitatea Politehnică din București este cea mai veche și prestigioasa școală de ingineri din România. Tradițiile acesteia sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr , a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română, la mănăstirea Sfântul Sava din București care, în anul 1832, [...]

Mai mult...

Proiectul de restaurare – consolidare a Palatului de Justiție din București

Autor – Cristina Ionescu Palatul de Justiție din București este o clădire clasată monument istoric înscrisă în Lista monumentelor istorice ale Municipiului Bucuresti/2004, B-IIm- A-18941. Ridicat în stil neoclasic în perioada 1890 -1895 după proiectul arhitectului francez Albert Ballu, care a beneficiat de colaborarea lui Ion Mincu ca diriginte de șantier și proiectant al amenajărilor [...]

Mai mult...

Biserica „Cuțitul de Argint“

Autor – Anca Filip În București, pe dealul Filaret, în cuprinsul actualului parc Carol I, se află biserica Cuțitul de Argint – Bărbătescu Nou, cu hramul „Schimbarea la Față”. Biserica actuală a fost construită cu ocazia marii Expoziții Generale Române din anul 1906, menită să omagieze cei patruzeci de ani de domnie ai regelui Carol [...]

Mai mult...

Parcul Carol din București

Autor – Ruxandra Nemțeanu Perioada domniei Regelui Carol I, până la primul război mondial, este din punct de vedere stilistic caracterizată prin preluarea aproape concomitenta a mai multor modele stilistice europene (cu diferitele lor varietăți locale, în funcție de locul de inspirație), de la clasicism la eclectism, cu ecouri ale Artei 1900. Acestor importuri li [...]

Mai mult...