Tag Archives: Botosani

Prima decoraţie a bisericii „Sfântul Nicolae” din Popăuţi-Botoşani. Concept şi reconstituire digitală, date noi despre imaginea monumentului

Autor – Carmen Cecilia Solomonea Intervenţiile de conservare şi restaurare desfăşurate asupra picturilor murale din Moldova, la bisericile aparţinând secolelor XV şi XVI, au relevat informaţii interesante referitoare la prima formă de decoraţie care ornamenta corpul lăcaşurilor, reconfigurând estetic suprafeţele zidăriei. Această formă de decoraţie avea rolul de a pune în valoare edificiul pe o [...]

Mai mult...

Noi informații documentare privitoare la biserica Cuvioasa Paraschiva din Ștefănești – Botoșani

Autor – Gheorghe Pungă Între ctitoriile pe care tradiţia locală le pune pe seama lui Ştefan cel Mare se află şi biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva din Ştefăneşti-Botoşani. Ca şi în multe alte locuri din Ţara Moldovei, şi pentru locuitorii acestor meleaguri figura voievodului a fost şi este asociată cu întemeierea aşezării, care i-ar purta [...]

Mai mult...

Biserica „Sfântul Nicolae“ – Popăuți din Botoșani (Ctitoria lui Ștefan cel Mare – 1496) Intervenții de restaurare a decorației murale din naosul bisericii

Autor – Carmen-Cecilia Solomonea Biserica ,,Sfântul Nicolae“-Popăuţi, Botoşani, a fost ridicată la 30 septembrie 1496, pe “moşie omnească din hotarul târgului”, de către Ştefan cel Mare şi Sfânt, domnul Moldovei. Datarea este menţionată în Pisania bisericii, care se află pe faţada nordică, lângă portalul intrării originale. Biserica făcea parte intr-un ansamblu fortificat, care cuprindea de [...]

Mai mult...

Cercetările arheologice de la Biserica Sf. Nicolae Popăuți din Botoșani (Campania 2001)

Autor – Voica-Maria Puşcaşu Campania de cercetare arheologică desfăşurată în anul 2001 la biserica Sf. Nicolae Popăuţi şi-a propus drept principale obiective atât epuizarea cercetărilor la interiorul edificiului cât şi efectuarea câtorva secţiuni/casete de verificare, la exteriorul acestuia. În altar întreaga pardoseală – în momentul începerii lucrărilor – era realizată din cărămizi rombice, cu evidente [...]

Mai mult...

Intervențiile umane ca factor de degradare. Studiu de caz: „Lepădarea lui Petru”, din absida sudică a bisericii mănăstirii Popăuți – Botoșani

Autor – Bogdan Gavrilean De la bun început, considerăm că este important de menționat faptul că principalele cauze de degradare ale decorațiile de pictură murală (din cadrul diverselor monumente de patrimoniu) sunt în mare măsură o consecință directă atât a intervențiilor defectuoase cât și a neintervențiilor la timp a factorului uman (pentru că lipsa unei [...]

Mai mult...

Un edificiu de bună condiție: Casa Văsescu din Botoșani

Autor – Dumitru Agachi La numărul 10, Pietonalul Unirii din municipiul Botoșani, se află un edificiu care surprinde trecătorul prin arhitectura și echilibrul proporțiilor sale. Mai puțin se cunoaște că această singulară clădire printre construcțiile care flanchează fosta stradă Unirii a rămas, în memoria publicului inițiat, cu o denumire legată de numele celui căruia i-a [...]

Mai mult...

Biserica Sf. Gheorghe din Botoșani. Analiza comportării în timp

Autor – Doina Smaranda Nour, Ilie Lazăr, Petru Mihai Biserica Sf. Gheorghe, spun documentele, a fost ridicată pe cheltuiala doamnei Elena Rareș, în anul 1551, în timpul domniei lui Ștefan voievod, fiul ei. Modelul acestei biserici este luat după bisericile lui Ștefan cel Mare și Sfânt; construcția este în formă de cruce, cu turla rotundă [...]

Mai mult...

Un edificiu de bună condiție: Casa Silion din Botoșani (starea structurii de rezistență, soluții tehnice pentru consolidare)

Autor – Dumitru Agachi, Doina Smaranda Nour Pe strada I. C. Brătianu din municipiul Botoșani, la nr. 18 (fostă Dobrogeanu Gherea nr. 22) se află Casa Silion, un edificiu care surprinde prin arhitectura lui îndrăzneață dar și prin echilibrul proporțiilor. Noile tendințe de valorificare a potențialului economic al clădirilor cu valoare arhitecturală dar și cu [...]

Mai mult...

Folosirea materialelor similare originalului versus reversibilitatea intervenției

Autor – Gavrilean Bogdan Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” a mănăstirii Popăuți, localizată în nord-vestul municipiului Botoșani, a fost zidită în 1496, fiind cea mai veche ctitorie ștefaniană de aici. Picturile interioare au fost realizate nu multă vreme după zidirea lăcașului, în orice caz înainte de sfârșitul secolului al XV-lea. Atât ansamblul arhitectonic, cât și [...]

Mai mult...

Consolidare, restaurare, reparații capitale și amenajare la „Casa Sofian” Botoșani

Autor -  Ovidiu Alexievici, Dan Vasilescu Clădirea „CASA SOFIAN” din Botoșani (monument 07.B.019 si BT – II – m – A – 01867 , Cod LMI2004) a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea (1894) de către Neculae Sofian, în incinta parcului unde era și o casă cu portic din anul 1800. În clădire a [...]

Mai mult...