Tag Archives: Bogdan Ungurean

Investigațiile biologice – parte integrantă a intervențiilor de conservare-restaurare

Autor – Bogdan Ungurean Intervențiile de conservare-restaurare menite să restabilească funcția inițială a monumentului – obiectului restaurat, cât și (la fel de important), să stabilizeze materia operei de artă degradată; au un rol esențial în perpetuarea bunurilor cu valoare de patrimoniu. Imposibil de neglijat, în cadrul intervențiilor de conservare-restaurare, sunt investigațiile de specialitate care oferă [...]

Mai mult...

Degradări ale picturii în tempera pe lemn – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică

Autor – Bogdan Ungurean Prezentarea cazuistică a degradărilor cu metodologia intervențiilor respective a fost realizată pentru o parte dintre obiectele intrate în restaurare (grupa restaurare pictură tempera pe lemn). În scopul unei analize comparative, au fost folosite, pentru ilustrare, imagini pe care le considerăm elocvente pentru principale forme de degradare și operațiunile de restaurare efectuate, [...]

Mai mult...

Degradări ale picturii murale – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică

Autor – Bogdan Ungurean Biserica mănăstirii Moldovița, ctitorie a domnului Petru Rareș a fost ridicată în anul 1532 și pictată în 1537, după cum ne arată pisania. Monumentul face parte din grupul cunoscutelor biserici din Moldova de Nord ce sunt caracterizate în principal prin decorațiile murale exterioare, realizate în tehnica frescei, ce acoperă toată suprafața [...]

Mai mult...

Microtestele în stabilirea metodologiei de intervenție la iconostasul de la Biserica „Banu” – Iași

Autor – Cornelia Bordașiu, Bogdan Ungurean Reprezentând unul dintre importantele monumente istorice ale Iașului, biserica „Banu”, cunoscută și sub denumirea de „Biserica calicilor”, este atestată documentar încă de la 1638, din perioada domniei lui Vasile Lupu. Inițial din bârne de stejar, ridicată la 1705 de Savin Banu, zis „Zmucilă”, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, biserica [...]

Mai mult...

Evidenţierea picturii originale – tehnici în intervenţiile de îndepărtare a revenirilor ulterioare

Autor – Bogdan Ungurean Biserica Banu reprezintă un important monument istoric de arhitectură al Iaşului. „Într-un oraş ce  păstrează venerabile vestigii ale trecutului cultural şi artistic, monumentul bisericii Banu se află într-un cartier care astazi formează centrul cultural al oraşului, încadrându-se într-un complex, alături de Palatul Unirii, Liceul Naţional şi fosta clădire a Academiei din [...]

Mai mult...