Tag Archives: biserici

Biserici din Cernăuţi

Autor – Ilie Luceac La 8 octombrie 1408, voievodul Moldovei Alexandru cel Bun a emis la Suceava un privilegiu, prin care negustorii din Liov (Lemberg, astăzi Lviv) aveau dreptul să treacă cu mărfurile lor prin Cernăuţi. Acest privilegiu stabilea o deschidere spre înflorirea economiei ţării, întrucât drumul moldovenesc care trecea pe la vadul cernăuţean al [...]

Mai mult...

Acoperişul bisericilor din secolele XV-XVI din Moldova

Autor – Paraschiva-Victoria Batariuc Parte esenţială a unei construcţii, acoperişul este „elementul care contribuie cel mai mult la determinarea fizionomiei globale a monumentului”, conferindu-i acestuia un caracter specific, dictat fiind atât de condiţiile de climă ale zonei în care a fost amplasat edificiul în cauză, dar şi de epoca de realizare. Vorbind despre construcţiile înălţate [...]

Mai mult...

Vechi autori și bisericile Bucovinei – încercare de recuperare a unui monument –

Autor – Tereza Sinigalia Intrarea Bucovinei sub stăpânire austriacă, în 17751, a adus însemnate modificări în viața religioasă a provinciei, printre cele mai notorii fiind desființarea mănăstirilor ortodoxe, dintre ele păstrându-se în funcție numai trei – Putna, Dragomirna și Sucevița, ultima în dependența Schitului Mare din zona  Cernăuți – și crearea Fondului religionar ortodox, care [...]

Mai mult...

Pictura bisericilor din nordul Moldovei ca raport între compoziţia picturală şi forma arhitecturală

Autor – Maria Urmă Pictura bisericilor din nordul Moldovei ca raport între compoziţia picturală şi forma arhitecturală este un subiect dificil, greu de investigat dacă avem în vedere etapele de construcţie şi pictare a monumentelor, uneori diferite iar alteori imposibil de datat exact. Este însă un demers util în măsura în care mişcarea artistică de [...]

Mai mult...

Catagrafia bisericilor din Iaşi la anul 1844

Autori – Sorin Grigoruţă, Silviu Văcaru În ultima perioadă de timp au fost publicate mai multe de recensăminte referitoare la starea de conservare a bisericilor şi a personalului acestora1 în primele decenii ale veacului al XIX-lea. Catagrafia bisericilor din Iaşi din anul 1844, pe care noi o prezentăm tuturor celor interesaţi de istoria monumentelor religioase [...]

Mai mult...

Trei biserici ieşene dispărute: Dancu, Sfânta Vineri şi Sfântul Ilie. Catagrafiile averilor secularizate la 1863

Autor – Aurica Ichim Publicarea grupată a catagrafiilor averilor a trei mănăstiri ieşene, întocmite cu prilejul secularizării acestora în anul 1863, este motivată de faptul că aceste lăcaşuri de cult nu mai există, primele două de peste un veac iar ultima de la jumătatea secolului al XX-lea. Cele trei biserici s-au aflat în perimetrul vetrei [...]

Mai mult...