Tag Archives: biserica de lemn

Biserica de lemn din satul Stolniceni Prăjescu. Studiu urbanistic și de restaurare

Autor – Adina Grigorovschi, Mircea Grigorovschi Comuna Stolniceni Prăjescu, situată în partea sudică a Podişului Sucevei pe şesul şi terasele Siretului Mijlociu, amplasată în partea vestică a judeţului Iaşi, are ca vecini la nord Municipiul Paşcani, la V-SV- comuna Mirosloveşti, la S-SE comuna Mogoşeşti-Siret, iar la est comunele Al.I. Cuza, Heleşteni şi Ruginoasa. Ca relief [...]

Mai mult...

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, satul Hârtești, județul Neamț

Autor – Ovidiu Dorin Alexievici, Doina Smaranda Nour Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din satul Hârțești, comuna Mărgineni, județul Neamț este monument de arhitectură, având codul 52/lista 1/B – 1995. Este amplasată pe un mic promontoriu, la intersecție de drumuri comunale, în centrul satului, având o deschidere amplă pe laturile de sud și est [...]

Mai mult...

Aspecte ale stării de conservare a iconostasului din biserica de lemn „Dragoş Vodă” din comuna Putna – jud. Suceava

Autor – Stelian Onica, Merişor Dominte Biserica de lemn din localitatea Putna, judeţul Suceava, are o vechime apreciabilă, ea fiind estimată a proveni din vremea lui Dragoş Vodă. Acest nume o individualizează şi o face cunoscută în aria  monumentelor de patrimoniu. Potrivit investigaţiilor dendrologice, se consideră că ea este cea mai veche biserică de lemn [...]

Mai mult...

Aspecte ale stării de conservare a catapetesmei şi bisericii de lemn „Sf. Nicolae”din Vrâncioaia

Autor – Merişor G. Dominte, Stelian Onica  Fiind o ctitorie de sat, a unei comunităţi umane mici, biserica „Sf. Nicolae”din Vrâncioaia, a fost iniţial alcătuită numai din altar, naos şi nartex. Potrivit tehnicii cunoscute de construire a bisericilor de lemn, nu a prezentat o fundaţie, toată construcţia fiind supraterană. Singurul element de datare relativă este [...]

Mai mult...