Tag Archives: biserica

Biserica şi Cimitirul Eroilor din Buzău. Identitate naţională şi integrare europeană într-un spaţiu al recunoşinţei şi pietăţii pentru cei căzuţi pe câmpul de luptă

Autor – Mircea Tănase După cel de-al doilea război balcanic, deşi nu au luat parte la acţiuni militare decisive foarte mulţi militari români au murit din cauza epidemiei de holeră. Parte dintre aceştia au fost înmormântaţi şi la Buzău, în cimitirul Sfântul Gheorghe, situat la marginea de răsărit a oraşului, lângă bariera Brăilei. În primăvara [...]

Mai mult...

Un monument medieval dispărut: biserica de la Hărmăneştii Vechi, jud. Iaşi

Autor – Ion I. Solcanu O semnalare intrată în circuitul ştiinţific despre existenţa unei biserici în localitatea Hărmăneşti, (azi, jud. Iaşi) datează din deceniul şapte al secolului trecut. Atunci, autorii lucrării Aşezări din Moldova, din paleolitic până în sec. al XVIII-lea, consemnau: „În imaşul de pe Dealul Hărmăneştilor, între Hărmăneşti şi Boldeşti, în apropierea şoselei [...]

Mai mult...

Studii privind comportarea straturilor de preparație după restaurarea frescelor de interior din biserica Mănăstirii Probota

Autor – Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu Biserica Mănăstirii Probota (1530, din timpul domniei lui Petru Rareş), cu hramul „Sfântul Nicolae”, face parte din grupul celor şapte biserici cu fresce de interior şi exterior, frumos împodobite, din nordul Moldovei, cuprinse în lista UNESCO a Patrimoniului Mondial (1993), având numărul 397. În [...]

Mai mult...

O biserică și o comunitate: Armenii din Iași

Autor – Marius Chelcu Pe parcursul documentării necesare acestei scurte intervenţii am avut curiozitatea de a căuta pe Internet informaţii privitoare la biserica armeană din Iaşi. În cadrul unei pagini rezervate monumentelor de arhitectură ecleziastică din cuprinsul oraşului, recunoscut în România ca fiind cel care păstrează cea mai mare densitate de edificii de acest gen, [...]

Mai mult...

Măsuri de protejare a Bisericii “Sf. Gheorghe – Lozonschi” Iași

Autor –  Ovidiu Alexievici, Adrian Mihalache Biserica “Sfântul Gheorghe – Lozonschi” este construită în anul 1800 (sau 1820), de către Iordache Lozonschi, pe locul unei sau a unor biserici din lemn, menţionate succesiv în documente din 1615 şi 1794. Biserica nou construită, este din piatră şi menţine hramul “Sfântul Gheorghe”, la care se adaugă şi [...]

Mai mult...

Biserica din satul Mălăiești, comuna Vutcani, județul Vaslui. Hramul Sfinților Împarați Constantin și Elena

Autor – Alexandra Chiliman-Juvara Biserica a fost construită la sfârşitul sec. al XIX-lea. Situată la mijlocul distanţei dintre Bârlad şi Huşi, nu departe de drumul naţional, biserica se remarcă prin proporţiile ei ieşite din comun, prin frumuseţea detaliilor şi prin decoraţia interioară autentică. Atât exteriorul în stil neogotic, cât şi interiorul păstrează elementele esenţiale, făcând [...]

Mai mult...

Vechea biserică a mănăstirii Bistriţa-Vâlcea

Autor -  Tereza Sinigalia Celebra ctitorie a boierilor Craioveşti de la sfârşitul secolului al XV-lea a cunoscut în timp o serie de transformări care au dus în final la înlocuirea bisericii cu un edificiu nou în anii 40 – 50 ai secolului al XIX-lea. Analiza unor surse documentare permite o ipotetică reconstituire a bisericii originare [...]

Mai mult...

Biserica mănăstirii Neamț, monumentum princeps al Moldovei

Autor – Liviu Brătuleanu Comemorând fie suirea pe tronul Moldovei, fie trecerea în neființă a lui Ștefan cel Mare, nu poate să nu fie pomenită și biserica Mănăstirii Neamț între realizările de frunte ale domnitorului. Întemeiată în secolul al XIV-lea, ajunsă la apogeul evoluției arhitecturii religioase prin biserica lui Ștefan cel Mare, mănăstirea Neamț s-a [...]

Mai mult...

Asistența statului român pentru bisericile din afara țării (1918 – 1944)

Autor – Ioan Opriș La 17 și 18 decembrie 1918, în guvernul României au intrat primii demnitari din provinciile unite cu țara: transilvănenii Alexandru Vaida-Voevod, Vasile Goldiș și Ștefan Ciceo Pop, reprezentanții bucovineni Iancu Flondor și Ion Nistor. Toți fuseseră numiți ca miniștri fără portofoliu, conlucrând cu Ion Gh. Duca, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice. [...]

Mai mult...

Noi documente privitoare la restaurarea bisericii „Banu” din Iaşi, în a doua parte a secolului al XIX-lea

Autor – Aurica Ichim Biserica cu hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor” din Iaşi, cunoscută sub numele de biserica „Banu”, ctitoria banului Savin Zmucilă, construită din lemn la 1705, a fost reconstruită din piatră la 1802, din iniţiativa  mitropolitului Moldovei Iacob Stamati, sub supravegherea unui cunoscut arhitect din Ardeal, Herr Leopold. Acesta va reda prin proiectul său [...]

Mai mult...