Tag Archives: arhitectura

Arhitectura industrială – la limita dintre monument şi depreciere

Autor – Radu Andrei Rolul esteticii în societate este unul vital, în strânsă legătură cu însăşi dezvoltarea sănătoasă şi armonioasă a civilizaţiei umane. Operele estetice autentice reprezintă mijloace sensibile în căutarea adevărului, fără de care scopul existenţei nu are finalitate. Obiectele din jurul nostru sunt pe de o parte iluzorii, transmiţând însă un mesaj mai [...]

Mai mult...

Proiectul IRPP/SAAH de reabilitare integrată a patrimoniului de arhitectura şi arheologic din Programul regional pentru patrimoniul cultural şi natural din Sud – Estul Europei, RPSEE

Autor – Dan Lungu Proiectul de Reabilitare Integrata şi Cercetare a Patrimoniului de Arhitectură şi Arheologic IRPP/SAAH (Integrated Rehabilitation Project Plan /Survey on the Architectural and Archaeological Heritage) face parte din Programul Regional pentru Patrimoniul Cultural şi Natural din SE Europei, RPSEE (Integrated Rehabilitation Project Plan /Survey on the Architectural and Archaeological Heritage), 2003-2008-2010. Programul [...]

Mai mult...

Arhitectură orășenească antebelică-premisa pentru înnoire și dezvoltare

Autor – Liviu Brătuleanu Cea mai mare parte a fondului construit al oraşelor europene datează din secolul al XX-lea. Am fost martorii unei expansiuni explozive a fondului construit, am asistat la modificarea radicală a centrelor istorice care au devenit conglomerate haotice de oţel, beton şi sticlă. Este suficient să privim cum au crescut suprafeţele unor [...]

Mai mult...

Elemente de detaliu la arhitectura caselor boierești, prima jumătate a secolului al XIX-lea

Autor – Gheorghe Mânăstireanu Despre restaurarea Casei Catargiu, azi Muzeul “Unirii”, cu referire la detaliile de rezistenţă şi de arhitectură, au fost prezentate comunicări la ediţiile precedente ale Simpozionului. Prezenta lucrare încearcă să pună în valoare restaurarea elementelor de feronerie ca element de detaliu al arhitecturii interioare şi exterioare, inclusiv cele din metal, cu referire [...]

Mai mult...

Există o arhitectură „Ștefan“ de început de secol XX?

Autor – Virgil Polizu “E o construcţie monumentală (biserica) de dimensiuni mici, în care jocul interior al bolţilor are o directă şi logică consecinţă asupra formelor exterioare, în care variaţia de culoare a materialelor e completată şi îmbogăţită de pictură. Această arhitectură cu plan şi bolţi de înrudire structurală bizantină are totuşi o siluetă aparte, [...]

Mai mult...

Muzee, arhitectură și… marketing

Autor – Alexandra Zbuchea Orice muzeu evoluează continuu, atât din punct de vedere al colecțiilor, cât și din perspectiva expozițiilor și al programelor publice. Dezvoltarea tuturor activităților muzeale implică creșterea solicitării spațiilor și instalațiilor de care dispune organizaþia respectivă. Acest fenomen este accentuat și de creșterea numărului de vizitatori, precum și de sporirea exigențelor publicului [...]

Mai mult...

Sagrada Familia – un secol de arhitectură

Autor – Maria Urmă Continuarea lucrărilor la Sagrada Familia, deși făcută cu eforturi considerabile, a ridicat și ridică multe controverse. Catedrala a pornit de la un plan clasic de cruce greacă înscrisă. Începută de arhitectul Villard în stil neogotic, urmărirea lucrărilor a fost preluată de Antoni Gaudí în anul 1883. Timp de 42 de ani [...]

Mai mult...

Arhitectură, restaurare, arheologie

Autor – Virgiliu Polizu Preiau ca titlu al expunerii mele, genericul acestui an al sesiunii de comunicări a Institutului de Arheologie din București. Consider că pe foarte scurt reprezintă într-u totul credința mea pentru ceea ce înseamnă relația cercetare arheologică – concept de restaurare și, implicit, locul distinct și rolul eminamente important al arheologului în [...]

Mai mult...

Iașul medieval – o lecție vie de arhitectură. Reflecție asupra obiectului protecției patrimoniului

Autor – Cristina Andrei, Radu Andrei Privind o hartă a Iașului, se observă că trama stradală medievală s-a păstrat în multe zone ale orașului. Ea ne apare ca având configurația unei rețele reticulate care s-a dezvoltat pe teren într-o aparentă dezordine. În această structură aleatorie, construcțiile vechi sunt și ele, la o primă vedere, amplasate [...]

Mai mult...

Mănăstirea Dobrovățului

Autor – Voica Maria Pușcașu Componentele fostului ansamblu de arhitectură medievală ce alcătuiseră Mănăstirea Dobrovățului – atâtea câte s-au mai păstrat până astăzi – configurează încă o incintă rectangulară, străjuită de un masiv turn de poartă pe latura sa estică, incintă care cuprinde la interiorul său monumentala Biserică Mare, cea construită de Ștefan cel Mare, [...]

Mai mult...