Tag Archives: Anca Filip

Modificări ale imaginii urbane a centrului istoric Sighişoara, zona înscrisă în lista patrimoniului mondial, în ultimii 150 de ani

Autor – Anca Filip Ansamblul urban „Centrul istoric Sighişoara”, înscris în Lista Patrimoniului Mondial, constituie un ansamblu unitar, armonios, foarte bine conservat, alcătuit din clădiri care şi-au păstrat, în mare parte, nealterată substanţa istorică construită. Fondul construit medieval – ansamblul de fortificaţii, casele, construcţiile de cult şi administrative – s-a păstrat într-o mare proporţie, Centrul [...]

Mai mult...

Biserica „Cuțitul de Argint“

Autor – Anca Filip În București, pe dealul Filaret, în cuprinsul actualului parc Carol I, se află biserica Cuțitul de Argint – Bărbătescu Nou, cu hramul „Schimbarea la Față”. Biserica actuală a fost construită cu ocazia marii Expoziții Generale Române din anul 1906, menită să omagieze cei patruzeci de ani de domnie ai regelui Carol [...]

Mai mult...

Un conac boieresc dispărut: „Casa Rahftivanu” (sat Poiana, jud. Suceava)

Autor – Anca Filip Satul Poiana, în prezent aparținător orașului Dolhasca din județul Suceava, este așezat pe coasta dealului ce mărginește malul drept al Siretului, la circa 30 de km SE de Suceava, între localitățile Dolhasca și Liteni. Satul s-a numit, până la 1 ianuarie 1965, Poiana Răftivanului. La jumătatea secolului al XIX-lea satul se [...]

Mai mult...

Arhitectura bisericii – expresie a afirmării identităţii cultural-religioase în comunităţile multietnice. Studiu de caz: Sulina

Autor – Anca Filip Sulina este un oraş-port fluvial şi maritim, cu o evoluţie particulară, datorată prezenţei Comisiei Europene a Dunării, care a funcţionat în Sulina timp de aproape un secol, de la jumătatea secolului XIX până înaintea celui de-Al Doilea Război Mondial. Cea mai veche menţiune asupra Sulinei aparţine împăratului bizantin Constantin al VII-lea [...]

Mai mult...