Tag Archives: Ana-Maria Vlad

Tendințe actuale în restaurarea monumentelor istorice. Al IX lea Congres Internațional asupra deteriorării și conservării pietrei Veneția 2000

Autor – Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu Prestigiosul Congres Internaţional asupra deteriorării şi conservării pietrei, însumând peste două decenii de activitate, a organizat în acest an a IX-a ediţie la Venezia, oraş emblematic în ceea ce priveşte deteriorarea şi protejarea pietrei şi monumentelor. Principalele direcţii de interes ale actualei ediţii au fost legate de : [...]

Mai mult...

Stadii de intervenție la Biserica Sf. Nicolae – Popăuți identificate prin microscopie

Autor – Ana-Maria Vlad, Gheorghe Niculescu Biserica Sf. Nicolae–Popăuţi face parte din seria de biserici voivodale din secolul al XV-lea ridicate de Ştefan cel Mare după obţinerea unor victorii pe câmpul de luptă. Biserica Sf. Nicolae, aflată în suburbiile oraşului Botoşani, a fost terminată în 1496. Arhitectura sa, pictura interioară şi ornamentele ceramice exterioare reflectă [...]

Mai mult...

Conservarea unor relicve arheologice descoperite în incinte sacre

Autor – Maria Geba, Ana-Maria Vlad În activitatea de conservare – restaurare, de-a lungul anilor, ne-am confruntat cu diverse probleme ridicate de conservarea–restaurarea unor piese provenite din săpături arheologice efectuate în biserici şi mănăstiri din Moldova. Astfel, prin săpăturile arheologice efectuate de specialiştii Muzeului de Istorie a Moldovei, Institutului de Arheologie al Academiei Iaşi şi [...]

Mai mult...

Meșteșuguri în Iașul medieval: un atelier de bijutier. Investigații și conservare

Autor – Maria Geba, Ana Maria Vlad În a doua jumătate a sec. al XVI-lea domnul Moldovei Alexandru Lăpușneanu mută capitala de la Suceava la Iași, moment care a însemnat începutul înfloririi celui mai mare centru urban din Moldova medievală. Iașul devine primul oraș al țării, centrul principal al administrației, negoțului și meșteșugurilor. Descarcă pdf

Mai mult...

Produse de consolidare și tratare a suprafețelor din piatră: eficiență și evoluție

Autor – Gheorghe Niculescu, Ana-Maria Vlad În iunie 2004 a avut loc la Stockholm, sub egida ICOMOS, Al X-lea Congres Internațional de Deteriorare și Conservare a Pietrei, la care am participat, cu susținerea Ministerului Culturii și Cultelor, căruia îi mulțumim și pe această cale. Dintre multiplele teme dezbătute vom prezenta problemele legate de utilizarea produselor [...]

Mai mult...

Tehnica artizanilor culturii Cucuteni: o permanentă provocare

Autor – Ana-Maria Vlad, Gheorghe Niculescu, Ioan Sârghie Investigarea ceramicii prin metode ale științelor exacte vine în sprijinul metodelor de datare sau atribuire proprii arheologiei, bazate pe stratigrafie sau pe analiza stilistică. Metode fizico-chimice ca spectroscopia de emisie sau absorbție atomică, SEM- EDX sau analiza prin activare cu neutroni servesc pentru determinarea constituenților minori și [...]

Mai mult...

Plasma de înaltă frecvență – prezent si viitor

Autor – Dorina Rusu, Ghiocel Ioanid, Ana Maria Vlad, Carmen Marian, Aurelia Ioanid, Anăstăsoaie Doina, Rodica Muresan Materia aflată în stare de plasmă prezintă purtători de sarcină liberi ioni, electroni și alte specii active care pot genera modificări ale suprafețelor materialelor asupra cărora acționează. Ca atare sunt cunoscute și aplicate efectele de decontaminare sau curățire [...]

Mai mult...

Conservarea pasivă în clădirile monument istoric: între deziderat și realitate

Autor – Ana Maria Vlad Analiza și evaluarea riscurilor la care sunt expuse bunurile de patrimoniu identifică microclimatul ca  factorul determinant în prezervarea patrimoniului cultural. Asigurarea unui climat favorabil conservării colecțiilor este o permanentă provocare pentru instituțiile muzeale din întreaga lume, normele stabilite pentru parametrii microclimatici constituind obiectul unor permanente dezbateri. Descarcă pdf

Mai mult...

Restaurarea decorației Hotelului Bulevard din București. Studiu de caz

Autor – Iulian Olteanu, Gheorghe Niculescu, Migdonia Georgescu, Ana-Maria Vlad Grand Hotel du Boulevard din București a fost construit în sec. XIX și este una dintre clădirile  reprezentative din centrul orașului, situată la intersecția a două importante artere de circulație. De-a lungul timpului, clădirea a suferit mai multe intervenții de restaurare, ultima dintre ele la [...]

Mai mult...