Tag Archives: Adrian Mihalache

Consolidare – restaurare la ansamblul statuar „Al. I. Cuza” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Cristian Gheorghiţă Construcţia ansamblului statuar „Al. I. Cuza”, amplasată în Piaţa Unirii din Iaşi, a fost inaugurată în anul 1912, fiind unul din cele mai impunătoare monumente ale oraşului. Amplasamentul are stabilitatea locală şi generală asigurată în conformitate cu prevederile normativului P 100 – 1 / 2006; amplasamentul este în zonă [...]

Mai mult...

Consolidare – restaurare la imobilul „Gavril Muzicescu” din Iaşi

Autor – Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiţă Clădirea imobil „Gavril Muzicescu” din Iaşi (monument istoric IS – II – m – B – 03951 Cod LMI 2004) a fost realizată în jurul anului 1820 ca locuinţă a familiei Ghica. Între anii 1860 – 1940 în clădire a funcţionat Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică [...]

Mai mult...

Aspecte privind consolidarea turn intrare-ansamblul Mănăstirii Dobrovăț Iași

Autor – Adrian Mihalache Mănăstirea Dobrovăţ din judeţul Iaşi a fost începută de Ştefan cel Mare şi s-a realizat între anii 1503 -1504. În anul 1651 a fost închinată Sfântului Mormânt. Turnul de la intrare, situat pe latura de răsărit a curţii, cu funcţia de strajă, paraclis şi clopotniţă, a fost construit în anul 1743. [...]

Mai mult...

Măsuri de protejare a Bisericii “Sf. Gheorghe – Lozonschi” Iași

Autor –  Ovidiu Alexievici, Adrian Mihalache Biserica “Sfântul Gheorghe – Lozonschi” este construită în anul 1800 (sau 1820), de către Iordache Lozonschi, pe locul unei sau a unor biserici din lemn, menţionate succesiv în documente din 1615 şi 1794. Biserica nou construită, este din piatră şi menţine hramul “Sfântul Gheorghe”, la care se adaugă şi [...]

Mai mult...

Reabilitare de clădire: Str. Gheorghe Asachi nr. 20 – Iași

Autor – Adrian Mihalache, Smaranda Doina Nour, Coloman Andrei Szalontay Clădirea analizată a fost construită la sfârşitul secolului şi a avut destinaţia de locuinţă (SUNGARILOV – 24/B/016). Amplasamentul clădirii este în zona centrală a municipiului Iaşi, cu stabilitate locală şi generală asigurată, zonă de intensitate seismică “C” cu Ks = 0,20 şi perioada de colţ [...]

Mai mult...

Reabilitare clădire Baia Comunală – Iași

Autor – Adrian Mihalache Clădirea analizată – BAIA COMUNALĂ IAŞI – a fost construită de către Primăria Iaşi după anul 1895, pe amplasamentul edificiului medieval existent, care fusese realizat în timpul domnitorului Vasile Lupu. Amplasamentul clădirii este în zona centrală a municipiului Iaşi, cu stabilitatea locală şi generală asigurată, zonă de intensitate seismică “C” cu [...]

Mai mult...

Consolidare-completare-restaurare Sala Gotică Mănăstirea „Trei Ierarhi” – Iași

Autor – Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiță Ansamblul Mănăstirii „Trei Ierarhi” Iași cuprinde: – biserica (mănăstirea) „Trei Ierarhi” Iași – Sala Gotică – casa locuință. Biserica mănăstirii „Trei Ierarhi” a fost construită între anii 1631- 1639, ctitorie a domnului Vasile Lupu. Descarcă pdf

Mai mult...

Reabilitare Biserica „Sfântul Lazăr”. Monument cod LMI 2004 IS-II-m-B-03908 (Strada Dimitire Gusti nr. 1, Iași)

Autor – D. Alexievici, Adrian Mihalache Biserica „Sfântul Lazăr” a fost cunoscută și sub denumirea de Biserica de la Vama Veche, fiind construită inițial din lemn de către domnul Mihai Racoviță, în jurul anului 1704. În 1785 a ars, fiind apoi reconstruită din zidărie de piatră și cărămidă, de către Grigore Luca și Sandu înălțând-o [...]

Mai mult...

Consolidare, restaurare la biserica „Sfinții Teodori” Iași

Autor – Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghita Biserica „Sfinții Teodori” din Iași a fost construită, în anul 1761 pe locul unei biserici vechi din lemn din 1665, care a ars în 1759. Actuala construcție a fost clădită din piatră de către urmașii lui Constantin Tudori. În anul 1988 s-au efectuat unele lucrări constând din [...]

Mai mult...

Reabilitarea monumentului de for public „Obeliscul Leilor” din Iași

Autor – Adrian Mihalache, Ioan Sasu Potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată în anul 2004, monumentul de for public ,,Obeliscul Leilor” se găsește la numărul curent 1557, cod: IȘ-III-m-B-04290. Adresa monumentului este: Bd. Carol I, nr. 31, în Grădina Copou, Iași. Construcția se încadrează în Clasa II de importanță (categoria B). Descarcă pdf

Mai mult...