MONUMENTUL XII

Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor
Ediția a XII-a, Iași-Chişinău, 2010

Volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter, Aurica Ichim și Sorin Iftimi

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC
Răzvan Theodorescu, Ioan Opriş, Tereza Sinigalia, Ionel Gosav, Daniel Vişan

Copertă: G.D. Patraucean / Traducerea rezumatelor în engleză: Coralia Costaș / Tehnoredactare: Ovidiu Bișog
Întreaga responsabilitate pentru conținutul științific al textelor publicate aparține autorilor.

ISSN 1844-9042

 

VOLUMUL I

1. Monumente fortificate

Cetãţuia de la Cucuteni. Un monument în imagini şi reprezentãri grafice (Mãdãlin-Cornel Vãleanu, Lucian Calancea) 9
Legislaţia imperialã bizantinã şi fortificarea complexelor religioase în secolul al VI-lea (II): biserici şi reşedinţe episcopale (Ioan Iaţcu) 29
Fortãreaţa Enisala din Dobrogea – de la Antichitate la Evul mediu (Costin Scurtu)
45
Cetatea Bucureşti. Sistemul de fortificaţii defensive ale capitalei la sfârşitul secolului al XIX-lea (Margareta Mihãilescu) 57

2. Palate, conace şi case de patrimoniu

Palatul Cotroceni (1893-1950). File din istoria unui monument (Ştefania Ciubotaru)
81
Distrugeri la Castelul Stânca Roznovanu în anul 1941 (Ion Giurca)
115
Palatul de la Ruginoasa – conservare şi restaurare (1946-1972) (Sorin Iftimi, Aurica Ichim)
129
Un monument şi proprietarii sãi: Conacul Rosetti din Cãiu şi (judeţul Bacãu) (Narcis Dorin Ion)
163
Conacul Zarifopol de la Cârligi (judeţul Bacãu) (Ruxanda Beldiman)
185
Clãdirea Azilului „Elena Doamna”: de la generozitate privatã la iniţiativa statului (Ramona Caramelea)
199
„Casa Juvara” din Bârlad între trecut şi viitor (Alexandra Chiliman Juvara)
225
Fosta Reşedinţã a Mitropoliţilor Bucovinei pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO (Ilie Luceac)
235
Casa lui Iacob Negruzzi din Iaşi, strada Pãcurari, nr. 29 (azi, nr. 21) (Mircea Ciubotaru, Aurica Ichim)
247
Proiecte de sistematizare a Pieţei Palatului Regal din Bucureşti (1941) (Alin Spânu)
255
Istoria castelului Daniel de la Vârghiş prin genealogie şi heraldicã (Szekeres Attila István)
267
Ansamblul funerar al Ghiculeştilor de la Bucureşti-Colentina – manifestare artisticã şi conştiinţã de neam (Tudor-Radu Tiron)
281

III. Monumente religioase

Biserica Sf. Gheorghe, „Mitropolia Veche” din Iaşi (Nicolae N. Puşcaşu, Voica Maria Puşcaşu)
309
Mãnãstirea Mãrgineni-Prahova. Restituiri istorice (Mariana Lazãr)
365
Capela Palatului Ştirbey din Buftea (jud. Ilfov) (Tereza Sinigalia)
391
O ctitorie a boierilor Iamandi: biserica „Sfântul Nicolae” de la Gura Idrici (Maria Popa, Doina Rotaru)
413
Începuturile bisericii Sfinţii „Petru şi Pavel” de la Moara de Vânt, Iaşi (1853-1856) (Silviu Vacaru, pr. Constantin Ciobanu)
441
Biserica româneascã din baza militarã Kandahar (Afganistan) (Mircea Tãnase)
455

IV. Tehnici şi tehnologii de restaurare

Reabilitarea „Casei Balş” din Iaşi (strada Cuza-Vodã, nr. 29). Universitatea de Artã „George Enescu” (Ion-Daniel Vişan, Mihaela Popiniuc, Florentina Bãlãuca)
7
Casa Culianu – „Casa cu pridvor de lemn” (Ion-Daniel Vişan, Florentina Bãlãucã, Mihaela Popiniuc)
31
Consolidare-reabilitare şi restaurare a Pavilionului A, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã „Sf. Spiridon” Iaşi (Adrian Mihalache, Dan Vasilescu, Gelu Cutas)
47
Reabilitarea fostei Clinici de Chirurgie a Spitalului de Urgenţe Iaşi (Corpul C5) (str. Gen. Berthelot, nr. 2) (Ioan Sasu, Constantin Firtea)
71
Consolidare, reabilitare şi modernizare Corp C Colegiul Naţional (Şcoala nr. 31) Iaşi (Adrian Puişoru)
99
Istoricul şi starea de conservare a Mãnãstirii Suzana (judeţul Prahova) (Alexandrina Cuţui)
105
Proiectul de consolidare şi lucrãrile în curs de execuţie a clãdirii Bisericii Sfânta Ecaterina din Bucureşti (Anatolie Cazacliu)
117
Proiectul de restaurare şi consolidare a capelei Leagãnului Sf. Ecaterina din Bucureşti (Ruxandra Nemţeanu)
133
Conservarea şi restaurarea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Pãtrãşcani (Bacãu) (Corneliu Ciobãnaşu)
145
Catedrala „Sf. Nicolae şi Alexandru” din Sulina, comportament atipic la acţiuni seismice (Ilie Lazãr, Smaranda Nour)
155

V. Patrimoniu. Varia

Patrimoniul cultural moldav în colecţiile Muzeului Al. Saint-Georges (Ioan Opriş)
185
Biserica Sf. Sofia din Trapezunt, fascinaţie şi reper spiritual bizantin (Vasile M. Demciuc)
191
Tabloul votiv al lui Ştefan cel Mare din biserica Sf. Nicolae Domnesc din Iaşi şi sursele sale de inspiraţie (Irina-Andreea Stoleriu)
207
Maria Asanina Paleologhina şi tezaurul simbolic bizantin (Gabriel Herea)
221
Spaţiul şi timpul sacru în pictura bisericeascã din Moldova secolelor XV-XVI. Studiu de caz. (Adrian Stoleriu)
237
Biserica Sf. Sava din Iaşi. Intervenţii de recuperare şi restaurare a picturii murale (Carmen Cecilia Solomonea)
251
Aspecte privind conservarea şi restaurarea picturilor murale de la biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezãtorul din Râmnicu-Vâlcea. Problema prezentãrii estetice (Bogdan-Gabriel Maxim , Daniela Maxim)
263
Comori ale artei textile religioase pãstrate la mãnãstirile Golia şi Trei Ierarhi din Iaşi (Carmen Marian, Silvia Horecicã)
283
Piaţa Beilicului din Iaşi şi monumentul lui Grigore III Ghica (Sorin Iftimi)
291
Epopeea înãlţãrii statuii lui Miron Costin din Iaşi (1888) (Radu Moţoc)
313
Avatarurile mesajului propagandistic al unor mãrci poştale reprezentând monumente (Cristian Andrei Scãiceanu)
337
Pagini din istoria unui monument – Palatul Cuza-Vodã din Iaşi (Aurica Ichim)
347

VI. Alexandru Cişmigiu – in memoriam

Alexandru Cişmigiu – evocãri
367
Alexandru Cişmigiu, deschizãtor de drumuri în domeniul restaurãrii monumentelor istorice (Lucian Dogariu)
377
Urgenţã maximã în salvarea unor monumente de la dispariţie (Alexandru Cişmigiu)
387
Studii bazate pe moştenirea lãsatã de prof. Alexandru Cişmigiu, pentru realizarea unei noi versiuni a normativului p100-8, pentru monumentele istorice (Mircea Mironescu, Adrian Mircea Stãnescu, Teodor Brotea, Radu Comãnescu, Daniel Purdea, Mircea Stãnescu)
397