MONUMENTUL IX

CUPRINS

Monumentele si istoria lor

Iaşii – un oraş european (Stela Cheptea, B. Apăvăloaie)  3
Arta din Moldova din a doua jumătate a secolului al XIV-lea până la începutul secolului al XVI-lea în context european. Observaţii preliminare (Tereza Sinigalia)  13
Povestirea “Despre luarea preaslăvitei cetăţi a Ţarigradului“ atribuită lui Nestor Iskander şi imaginile Asediului Constantinopolului de la mănăstirile Humor şi Moldoviţa (Constantin I. Ciobanu)  43
Biserici din Cernăuţi (Ilie Luceac)  59
Schitul Hangu între legendă şi adevăr istoric (Mihai-Bogdan Atanasiu)  85
Turnul bisericii „Sfântul Spiridon”, un monument între două lumi (Sorin Iftimi)  97
Monumente uitate. Reşedinţa lui Dimitrie Cantemir din Istanbul (Liviu Brătuleanu)  117
Despre o ctitorie necercetată a lui Mihail vodă Sturdza (Răzvan Theodorescu)  140
Un monument medieval dispărut: biserica de la Hărmăneştii Vechi, jud. Iaşi (Ion I. Solcanu)  161
O relicvă uitată a Seminariei de la Socola (Costică Asăvoaie, Bogdan Minea, Gheorghe Lungu)  165
Averile schitului athonit românesc „Prodromul” (Ioan Opriş)  181
Conacul Rosetti-Solescu de la Soleşti -Vaslui (Maria Popa) 193
Din corespondenţa hatmanului Costandinică Palade. Scrisori despre casă (Aurica Ichim)  209
Monumente ale Independenţei realizate în timpul domniei regelui Carol I (Ioan Giurcă, Jănică Bordeanu)  217
Alba Iulia si Marea Unire. Sala Unirii (1898-1900) şi Biserica Încoronării (1921-1922) (Ionela Simona Mircea)  231
Casa muzeu „Emil Racoviţă” (Viorica Zgutta)  247
Biserica şi Cimitirul Eroilor din Buzău. Identitate naţională şi integrare europeană într-un spaţiu al recunoşinţei şi pietăţii pentru cei căzuţi pe câmpul de luptă (Mircea Tănase)  255
Destinul unor reşedinţe aristocratice în primul deceniu al regimului comunist (1945-1955) (Narcis Dorin Ion)  269
Mărturii istorice regăsite (Mădălin-Cornel Văleanu)  297
Monumentele ostaşului sovietic din municipiul Iaşi (Cătălin Fudulu) 303
Monumentul Luptei Anticomuniste – dispute, idei şi bune intenţii (Liviu Ţăranu)  315
Bricul „Mircea”, un nume-simbol al marinei militare române (Ion Rîşnoveanu)  321
Apel la Nicolae N. Puşcaşu (Silviu Văcaru)  331

Arhitectură şi urbanism

Este oraşul medieval un simplu „depozitar” de monumente de arhitectură? (Mircea D. Matei)  337
Centrul istoric Sighişoara, monument înscris pe lista patrimoniului mondial. Activitatea INMI în protejarea şi punerea în valoare a sitului (Iosef Kovacs)  343
Modificări ale imaginii urbane a centrului istoric Sighişoara, zona înscrisă în lista patrimoniului mondial, în ultimii 150 de ani (Anca Filip)  355
Consideraţii metodologice privitoare la studiul vecinătăţilor urbane. Uliţa Târgului de Sus din Iaşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (studiu de caz) (Dan Dumitru Iacob)  365
Biserici de lemn din judeţul Iaşi (Lucian-Valeriu Lefter, Smaranda Gâlea)  377
Clădirea Palatului Poştelor – monument istoric cu valenţe europene (Florentina Manuela Tăbăcilă)  397
O locuinţă aristocrată în stil neoromânesc (Ruxandra Nemţeanu)  405
Refacerea Palatului Regal din Bucureşti după incendiul din 1926, între cerinţele beneficiarilor şi problemele constructorilor (Alin Spânu)  421
Oraşul şi ruinele sale istorice. Un alt mod de abordare (Virgiliu Polizu)  431
Proiectul IRPP/SAAH de reabilitare integrată a patrimoniului de arhitectura şi arheologic din Programul regional pentru patrimoniul cultural şi natural din Sud – Estul Europei, RPSEE (Dan Lungu)  441
Noţiuni necesare cercetării reprezentărilor grafice ale oraşelor (Anda-Lucia Spânu)  457
Trei Ierarhi – o eventuală simbolică a numerelor (Gheorghe Macarie)  483
Conexiuni (Merişor G. Dominte, Stelian Onica)  497
Monumentul şi literatura (Silviu Angelescu)  529
Arhitectura industrială – la limita dintre monument şi depreciere (Radu Andrei)  537

Restaurare şi conservare

Începutul restaurării în Europa (Alexandra Chiliman-Juvara)  547
Prima decoraţie a bisericii „Sfântul Nicolae” din Popăuţi-Botoşani. Concept şi reconstituire digitală, date noi despre imaginea monumentului (Carmen Cecilia Solomonea)  553
Decoraţia exterioară a bisericii Sf. Nicolae din Bălineşti (I) (Tereza Sinigalia)  579
Studii privind acţiunea consolidanţilor pe bază de derivaţi de silani asupra rocilor Laspra (Catedrala Oviedo – Spania) şi Repedea (Mănăstirea Dobrovăţ – România) (Magdalena Aflori, Bogdana Simionescu, Mihaela Olaru,Corneliu Coţofană)  595
Restaurarea casei Cantacuzino – Paşcanu din Iaşi (Constantin Firtea)  611
Consolidare – restaurare la imobilul „Gavril Muzicescu” din Iaşi (Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiţă) 627
Consolidarea fundaţiilor bisericii „Sfinţii Voievozi“, Mănăstirea Agapia – o rezolvare complexă a interacţiunii construcţie – factori de mediu (Vasile Dascălu) 649
Consolidare – restaurare la ansamblul statuar „Al. I. Cuza” din Iaşi (Adrian Mihalache, Cristian Gheorghiţă) 659
Restaurarea monumentului „Fântâna lui Ghica Vodă“ (Mihai Croitoru) 665
Biserica ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” din satul Bâcu, comuna Ipatele, judeţul Iaşi (Ioan Sasu) 677
Grupul sportiv şcolar „Unirea” din Iaşi (Adrian Puişor) 689
Reşedinţe domneşti, castele, conace şi case boiereşti din municipiul şi judeţul Iaşi. Restaurare mobilier şi componente din lemn (Aurica Ichim, Ioan Pop, Mircea Gheorghiu) 695
Microstratigrafia în identificarea tehnicilor de execuţie la pictura icoanelor din secolul XVIII. Analiză de caz (Cornelia Bordaşiu) 705
Covoare orientale din colecţia Muzeului Unirii din Iaşi. Ornamentică şi tehnologie (Carmen Marian, Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu) 719
Fotografiile de epocă – Abordări moderne de conservare (Emil Ghiocel Ioanid, Dorina Emilia Rusu, Simona Dunca) 731