MONUMENTUL I

CUPRINS

Inginerie și Arhitectură

Aspecte privind terenurile de fundare din municipiul Iași (Paulică Raileanu, Nicolae Boti)
Probleme privind riscurile seismice la construcțiile monument istoric din municipiul Iași (Daniel Diaconu)
Condiții de teren și influența lor asupra fundaților unor construcții, monumente istorice din municipiul Iași (Paulică Răileanu, Vasile Mușat, Valerian Antonovici, Laura Răileanu)
Restaurarea unui monument istoric – evaluare din municipiul Iași (Vasile Dascălu, Cristina Andrei, Cătălina Prislopan, Alexandru Marian, Constantin Ioan, Dan Ghica)
După douăzeci de ani (Alexandru Cișmigiu)
Aspecte legate de analiza și sinteza structurală a șarpantelor istorice avand caracter gotic (Balint Szabo, Imola Kirizsan)
Aspecte privind consolidarea bisericii “Adormirea Maicii DOmnului” Barnovschi – Iași (Adrian Mihalache)
Considerații privind injectarea în volum (Smaranda Doina Nour, Szalontay Coloman Andrei)
Exigențe și criterii de performanță specifice clădirilor monumente istorice (Adrian Puișor)
Probleme actuale privind punerea în siguranță a construcțiilor monument istoric (Vasile Dascălu)
Starea gravă a Mănăstirii Golia impune intervenții de maximă urgență (Alexandru Cișmigiu, Vasile Dascălu, Bogdan Negoiță)
Proceduri de consolidare reabilitare la clădiri vechi monumente (Adrian Mihalache)
Analiza termică a unei intersecții de pereți la clădirile monumente istorice (Adrian Puișor, Dan Ștefănescu)
Starea gravă de avariere a Catedralei Mitropolitane (Panaite Mazilu, Alexandru Cișmigiu, Vasile Dascălu, Mircea Mironescu, Bogdan Negoiță)
Elemente clasice în arhitectura religioasă a municipiului Iași (sec.XVIII) (Mircea Grigorovschi, Adina Grigorovschi, Ioana Gheorhiță)
Principii și criterii de clasare a clădirilor în lista monumentelor istorice (Cezara Mucenic)
Contribuții în abordarea complexă a reabilitării monumentului istoric “Mănăstirea Agapia” (Vasile Dascălu, Alexandru Marian, Gheorghe Heres, Alexandru Cișmigiu)
Utilitatea metodelor moderne de investigare a fenomenelor higrotermice în proiectarea lucrărilor de consolidare la monumentele istorice (Adrian Radu, Irina Bliuc)
Aspecte privind consolidarea și restaurarea “Bisericii Mănăstirii Trei Ierarhi” Iași (Ovidiu Alexievici, Adrian Mihalache)
Reședințe nobiliare în România – argumente pentru o inventariere sistematică (Liviu Brătuleanu)
Conacul Rosetti Balș (comuna Pribești – Vaslui) (Simona Tacu)
Case și palate boierești din Iași 1791- 1859 (Ioan Sasu)
Monumente istorico arhitecturale din Banatul de sud – restaurări și reconstrucții pentru viitorime (Constantin Juan-Petroi)
Restaurarea palatului Mogoșoaia 1912 – 1945, Decorația interioară (Alexandra Chiliman Juvara)
Preocupări privind ocrotirea monumentelor istorice din Moldova în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza (Aurica Ichim)
O biserică rupestră cu valoare de unicat din sec. VIII-IX la Nistru – Peștera lui Bechir din Soroca (Vlad Ghimpu)
Reconstruirea planimetriei vechii construcții a Muzeului Unirii Iași (Nicoleta Zana Soloaica)

Istorie / Arheologie

Cercetarea arheologică, condiție a restaurării. Studiu de caz: Biserica Sf. Ilie Suceava (Paraschiva Victoria Batariuc)
Sondaje arheologice prilejuite de restaurare la Mănăstirile Mera și Bordești și la Biserica Armenească Sf. Gheorghe din Focșani (Aurel Nicodei)
Un tezaur monetar, reper cronologic în datarea unei faze a curții domnești de la Suceava (Monica Gogu)
Rezultatele preliminare ale cercetării arheologice de la Mănăstirea Barnova și implicațiile ei asupra restaurării (Elena Gherman, Adriana Moglan)
Studiu privind conservarea prin acoperire cu plasmă rece cu un strat protector a unor obiecte din patrimoniul arheologic (Ghiocel E. Ioanid, Iordana Neamțu, Aurelia Ioanid)
Conservarea inscripțiilor din ansamblul rupestru de la Basarabi-Constanța (Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu)
Necropola tumulară geto-dacică de la Cucuteni, o provocare pentru restauratorii de monumente (Lucia Cojocaru)
Considerații privind degradarea textilelor areologice – posibiliatăți și solutii de restaurare / conservare (Carmen Marian)
Considerații privind un atac de insecte xilofage la Muzeul memorial “Al. I. Cuza” de la Ruginoasa (Patricia Elena Rischitor, Grigore Rischitor)
Restaurarea unor plăcuțe de cupru pe care sunt ștanațate monede (Mihai Croitoru)
Pielea arheologică de la săpătură în muzeu (Dorina Părpăuță)
Protecția obiectivelor din lemn expuse în aer liber (Ioan Pop, Mircea Gheorghiu, Mihai Neagu)
Problematica degradării și conservării acoperișurilor din materiale organice a monumentelor în aer liber (Eutasia Ioniță)