MONUMENTUL II

CUPRINS

Inginerie și Arhitectură

Arhitectură orășenească antebelică-premisa pentru înnoire și dezvoltare (Liviu Brătuleanu)
Arhitectura vernaculară-componentă a patrimoniului cultural național (Mircea Grigorovschi)
Patrimoniul urban al Bucureștiului. Tranziții și tranziție (Sanda Voiculescu)
Cutremurul din Turcia de la Izmir 1999, date seismologice și comportarea construcțiilor. Învățăminte pentru reducerea riscului seismic la monumentele istorice (Dan Olaru)
Cerințe majore de intervenție preseism la nivel urban în municipiul Iași pentru diminuarea efectelor ce se pot produce la un viitor cutremur de pământ (Vasile Dăscalu)
Aspecte privind consolidarea turn intrare-ansamblul Mănăstirii Dobrovăț Iași (Adrian Mihalache)
Intervenții de urgență la Cetatea Suceava (Laurentiu Tudor L. Spoială)
Consolidarea sediului central al UMF Iași. Soluții stabilite pentru expertiza tehnică (Vasile Dascălu, Ioan Rotarescu, Cătălina Prislopan)
Consolidare și restaurare la Biserica Banu Iași (Ioan Sasu)
Posibilitatea folosirii materialelor noi în restaurare (Alexandru Bârlădeanu)
Considerații privind injectarea în volum (Smaranda Doina Nour, Coloman Andrei Szalontay)
Exigențe privind controlul și atestarea calității lucrărilor de consolidare prin injectarea pereților de zidărie de piatră sau caramidă (Vasile Dascălu, Laurențiu Chiculiță )
Modelarea fizică a regimului eolian la nivel pietonal în zona unor monumente istorice (Adrian Radu, Radu Pescaru)
Utilizarea metodelor termice de analiză în evaluarea stării de conservare și determinarea vechimii bunurilor de patrimoniu cultural (Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu)
Studii privind comportarea straturilor de preparație după restaurarea frescelor de interior din biserica Mănăstirii Probota (Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu )
Modalitatea sigură de obținere a unei hidroizolații durabile și renovării construcțiilor vechi în zona parterului, a subsilului și a soclurilor (Adrian Puișor)
Aspecte din relația om-monument (Ovidiu Alexievici)
Gara Iași – o poartă în căutarea adevărului (Nicolae Munteanu)
Asigurarea continuității lucrărilor de intervenții de monumente prin îmbunătățirea sistemului de finanțare și management (Vasile Dascălu, Emanoil Dan Stanel)
Strategia europeană de conservare preventivă (Maria Geba)
Tendințe actuale în restaurarea monumentelor istorice. Al IX lea Congres Internațional asupra deteriorării și conservării pietrei Veneția 2000 (Ana Maria Vlad, Gheorghe Niculescu)

Istorie / Arheologie

Configurația peisajului cultural din România (Călin Hoinărescu)
Propuneri privind sistemele de consolidare, restaurare a vestigiilor descoperite la Mănăstirea Probota (Voica Maria Pușcașu)
Prezente ale arhitecturii tradiționale țărănești în țesutul urban ieșean (Cristina Andrei)
Locuințe boierești neoclasice din Iași (Ioan Sasu)
Particularități ale arhitecturii tradiționale din zona etnografică Iași (Vasile Munteanu)
O “formă fără fond” (Sorin Iftimi)
Monumente istorico arhitecturale ale Ruginoasei (Petrea Irinciuc)
Restaurarea și conservarea monumentelor istorice. Rolul și importanța conservatorului (Aurica Ichim)