MONUMENTUL III

CUPRINS

Inginerie si Arhitectura

Biserica de lemn din satul Stolniceni Prăjescu. Studiu urbanistic și de restaurare (Adina Grigorovschi, Mircea Grigorovschi)
Reabilitare de clădire: Str. Gheorghe Asachi nr. 20 – Iași (Adrian Mihalache, Smaranda Doina Nour, Coloman Andrei Szalontay)
Restaurarea Teatrului Național Iași (Constantin Firtea)
Dezvoltarea durabilă și reabilitarea clădirilor monumentale (Laura Dumitrescu, Costel Avram, Adrian Puișor)
Măsuri de protejare a Bisericii “Sf. Gheorghe – Lozonschi” Iași (Ovidiu Alexievici, Adrian Mihalache)
Intervenția de restaurare – rezultantă a unor certitudini multicriteriale (Virgil Polizu)
Monumentele din Baia între trecut și viitor (Virgil Polizu)
Expertize implicate în investigarea științifică a sitului Mănăstirii Probota (Ion Sandu, Irina Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu)
Studiu de caz: Analiza conformării planimetrice și structurale a primei mitropolii de la Curtea de Argeș (Sorin Minghiat)
Problema realizării unor turle ușoare – Biserica Sf. Andrei, comuna Frunzănești jud. Călărași – Biserica Trei Ierarhi – Coltea, București  (Laurențiu Tudor L. Spoială)
Conservarea zidăriilor istorice prin injectări în masă (Vasile Dascălu, Laurențiu Chiculiță)
Construcție pentru protejarea vestigiilor de la Dâmbul Morii (satul Baiceni, comuna Cucuteni, județul Iași) (Vasile Dascălu)
Stadii de intervenție la Biserica Sf. Nicolae – Popăuți identificate prin microscopie (Ana-Maria Vlad, Gheorghe Niculescu)
Construcții școlare monumente istorice cu destinația de sedii administrative ale Inspectoratului Școlar al Județului Iași restaurate în perioada 1994-1997 (I) (Adrian Puișor)
Consolidare și restaurare Biserica Banu Iași (Ioan Sasu)

Istorie / Arheologie

Monumente de pe lista patrimoniului mondial (Tereza Sinigalia)
Câteva considerații privind locul cercetării arheologice în restaurarea monumentelor (Stela Cheptea)
Între memoria activă și un viitor incert (Monica Mărgineanu Cârstoiu)
Propuneri privind punerea în valoare a vestigiilor de arhitectură medievală identificate, cercetate și dezvelite în aria incintei Mănăstirii Probota (Voica Maria Pușcașu)
Câteva probleme referitoare la cercetările de la Biserica Mirăuți din Suceava, privind organizarea Bisericii Moldovei în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea (Mircea D. Matei)
Biserica Sf. Gheorghe-Lozonschi. Cercetarea arheologică (Costică Asăvoaie)
O biserică și o comunitate: Armenii din Iași (Marius Chelcu)
Biserica Sf. Ioan Botezătorul din Iași – câteva lămuriri (Cătălina Iliescu)
Restaurarea grădinilor istorice de la Mogoșoaia (Alexandra Chiliman Juvara)
Decorațiuni interioare ale caselor și palatelor boierești din secolul al XIX-lea în orașul Iași (Aurica Ichim, Smaranda Gâlea, Titel Sinescu)
Elemente de detaliu la arhitectura caselor boierești, prima jumătate a secolului al XIX-lea (Gheorghe Mânăstireanu)
Primul program iconografic informatizat din România (Andrei Vretos)
Obiective și principii în conservarea și restaurarea monumentelor istorice (Daniel Covatariu, Adrian Constantin Diaconu, Daniel Diaconu)
Particularități ale reabilitărilor structurale la bisericile ortodoxe din regiuni seismice (Dan Olaru)