MONUMENTUL IV

CUPRINS

Monumentele si istoria lor

Opinii privind abordarea arheologică a unui monument religios ce trebuie restaurat (Mircea D. Matei)
Există o arhitectură „Ștefan“ de început de secol XX? (Virgil Polizu)
George Balș – Autor al unei abordări moderne a cercetării arhitecturii din România (Anca Brătuleanu)
Biserica din satul Mălăiești, comuna Vutcani, județul Vaslui. Hramul Sfinților Împarați Constantin și Elena (Alexandra Chiliman-Juvara)
Sondajul arheologic de la Biserica Sf. Nicolae -Aroneanu (Stela Cheptea)
Operațiuni de conservare la Biserica Sf. Gheorghe – Biserica Albă din Baia, județul Suceava (Victor-Dan Kisilevici)
Cercetările arheologice de la Biserica Sf. Nicolae Popăuți din Botoșani (Campania 2001) (Voica-Maria Puşcaşu)
Biserica „Sfântul Nicolae“ – Popăuți din Botoșani (Ctitoria lui Ștefan cel Mare – 1496) Intervenții de restaurare a decorației murale din naosul bisericii (Carmen-Cecilia Solomonea)
Unele observații asupra alcătuirii planșeelor la monumentele istorice (cu pereți structurali de zidărie) (Tudor Laurenţiu Spoială)
Privire recentă asupra unui monument: Biserica ștefaniana a mănăstirii Popăuți (Dumitru Agachi)
Călători străini despre dezvoltarea urbanistică a orașului Iași în secolele XVIII – XIX (I) (Adriana Ioniuc)
Conservarea unor relicve arheologice descoperite în incinte sacre (Maria Geba, Ana-Maria Vlad)
Contribuții la istoriografia Bisericii Sfântul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava (Paraschiva Victoria Batariuc)
Casa Racoviță – Valoare arhitecturală și exponent al arhitecturii vernaculare ieșene. Intervenții: lucrări de consolidare, amenajare interioară și reparații (Adina Grigorovschi, Mircea Grigorovschi)
Mărturii dispărute: aripa de nord a Palatului „Cuza Vodă“ (Aurica Ichim)
Locuințe boierești neoclasice din Iași (partea a IV-a) (Ioan Sasu)
Optimizarea soluțiilor de consolidare a clădirilor monumentale de tip monobloc (Adrian Radu, Dan-Preda Ștefănescu)
Construcții școlare monumente istorice (II) (Adrian Puișor)
Analiza structurală a monumentelor istorice utilizând modele deformate CAD (Smaranda-Doina Nour, Iulian–Dumitru Lupușoru)
Evoluția structurală a bisericilor de zidărie din România. Avarii la elementele specifice și procedeele de consolidare adecvate (Dan Olaru)
Reabilitare clădire Baia Comunală – Iași (Adrian Mihalache)
Aspecte ale proceselor de consolidare a fundațiilor monumentelor prin silicatizare (Ion Sandu, Adrian Dima, Irina-Crina Anca Sandu, Ioan Gabriel Sandu)
Starea de avariere și condiționările dintre funcțiunea clădirii, alcătuirea structurală și soluțiile de intervenție la clădirea „Anatomie Umană“ – U.M.F Iași (V. Dascălu, Cristina Andrei, Cătalina Prislopan, L. Gherghițanu)
Noi informații documentare privitoare la biserica Cuvioasa Paraschiva din Ștefănești – Botoșani (Gheorghe Pungă)
Privire generală asupra cercetărilor istorice, în contextul stării actuale a vetrei medievale ieșene (Doina-Mira Dascălu)
Protecția monumentelor istorice în legislația română (Aneta Luca)
Proiect de dezvoltare urbană „Strada Lăpușneanu“ (Ionel Oancea)
Vechi turnuri ale Iașilor (Sorin Iftimi)
Istorie, ambient și noua arhitectură (Silviu Văcaru, Adrian Brătoi)
Case memoriale din perioada interbelică – Ateneul „Tătărași“ din Iași (Constantin Cloșcă)
Reglementări internationale privind protecția patrimoniului cultural și natural (Petre-Răzvan Luca)