MONUMENTUL VI

CUPRINS

Cuvânt inainte

Monumentele și istoria lor

Mănăstirea Dobrovățului (Voica Maria Pușcașu)
Considerente privitoare la restaurarea bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” de la mănăstirea Căpriana (Andrei Eșanu, Valentina Eșanu)
Problema incintelor cu turnuri semicirculare ale cetăților din timpul lui Ștefan cel Mare (Mircea D. Matei, Gheorghe Sion
Paramentul pictat geometric – o fază intermediară în decorația arhitecturii din Moldova (Tereza Sinigalia)
Din istoria bisericii „Sfântul Dumitru” din Suceava (Paraschiva-Victoria Batariuc)
Olăneștii: ctitoria lui Mihai vodă Racoviță (comuna Zăpodeni, județul Vaslui) (Lucian Valeriu Lefter)
Un topos uitat – Schitul lui Agafton (Dumitru Agachi)
Biserica Sfântul Gheorghe (Mirăuți) din Suceava în secolul al XIX-lea (Paraschiva-Victoria Batariuc)
Casa Asachi (Mircea Ciubotaru)
Podul Doamnei de la Chitcani, comuna Costești, județul Vaslui (Maria Popa)
„Casa Costin Catargi” din Iași. Proprietari și locatari (Sorin Iftimi)
Informații mai puțin cunoscute despre localul Muzeului Unirii din Iași (Aurica Ichim)
„Vila Riria” din Iași, casa istoricului A.D. Xenopol (Sorin Iftimi)
Noi date despre reparațiile făcute la castelul de la Stânca al familiei Roznovanu (jumătatea secolului al XIX-lea) (Silviu Văcaru)
Palatul „Micul Trianon” – de la Florești (Constantin Stere)
„Crama de lemn” din Valea Popii – Valea Călugărească (Liana Gabriela Dobrinescu)
Un edificiu de bună condiție: Casa Văsescu din Botoșani (Dumitru Agachi)
Universitatea de Medicină si Farmacie din Iași. Monografia imobilelor (Dan Jumară)
Grupul statuar „Mihai Eminescu” din Iași (Victor Macarie)
Monumente din București construite în perioada interbelică. Cercetare și restaurare (Alexandra Chiliman Juvara)
Monumentul Eroilor de la Siriu, județul Buzău (Mircea Tănase)
Monumentele ieșene ale celor trei Uniri (Constantin Ostap)
Construcții populare tradiționale în comuna Vicovul de Sus (Emilia Pavel)

Arhitectură și urbanism

Tranziția către un nou mod de locuire ieșeană de-a lungul veacului al XVIII-lea (Doina Mira Dascălu)

Iașul medieval – o lecție vie de arhitectură. Reflecție asupra obiectului protecției patrimoniului (Cristina Andrei, Radu Andrei)
Schița evoluției teritoriale a orașului Iași până la sfârșitul secolului XIX (Teodor Octavian Gheorghiu)
Arhitectură, restaurare, arheologie (Virgiliu Polizu)
Proiect de reabilitare urbană. Strada Lăpușneanu – Iași
Sagrada Familia – un secol de arhitectură (Maria Urmă)

Restaurare, conservare și valorificare

Intervenții de conservare și restaurare a decorației murale din naosul și turla bisericii Bunavestire Moldovița (Carmen Cecilia Solomonea)
Intervențiile umane ca factor de degradare. Studiu de caz: „Lepădarea lui Petru”, din absida sudică a bisericii mănăstirii Popăuți – Botoșani (Bogdan Gavrilean)
Investigații de specialitate în restaurare – analiza stratigrafică pe microprobe din substratul pictural (Cornelia Bordasiu)
Capela familiei Callimachi. Comportarea în timp (Nour Smaranda, Szalontay Coloman, Petre Mihai)
Aspecte privind comportarea la seism a bisericii din Vișan (Nour Smaranda, Vieriu Eugen, Petru Mihai)
Consolidare-completare-restaurare Sala Gotică Mănăstirea „Trei Ierarhi” – Iași (Adrian Mihalache, Ovidiu Alexievici, Cristian Gheorghiță)
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, satul Hârțești, județul Neamț (Ovidiu Dorin Alexievici, Doina Smaranda Nour)
Castelul de la Miclăușeni – memorie și restaurare. Metode și tehnologii ale unei intervenții de urgență pentru salvarea decorațiilor murale (Stelian Onica, Merișor Dominte)
Clădirea Clubului Copiilor Țibănești (Adrian Puișor)
Aspecte din timpul restaurării componentelor din lemn de la Castelul Miclăușeni Iași (Ioan Pop, Mircea Gheorghiu, Alexandru Marian, Dan Ghiga)
Unele probleme legate de igrasie la monumentele istorice și nu numai (Laurentiu Tudor L. Spoială)
Procedee de realizare a lucrărilor de consolidare utilizând bare înglobate (Vasile Dascălu, Liviu Prislopan)
Consolidarea bisericii Mănăstirii Golia cu armături pretensionate în galerii forate (Vasile Dascălu, Alexandru Marian)
Comportarea lemnului în medii corozive. Studiu de caz: depozitul de sare de la Salina Tg. Ocna (Eugen Vieriu, Mihai Petru)
Produse de consolidare și tratare a suprafețelor din piatră: eficientă și evoluție (Gheorghe Niculescu, Ana-Maria Vlad)
Cercetarea modalităților de realizare a unor materiale împletite ale căror impresiuni s-au păstrat pe ceramica culturii Cucuteni – Tripolie (Carmen Marian, Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu, Vlaceslav Bigbaev)
Mesteșuguri în Iașul medieval: un atelier de bijutier. Investigații și conservare (Maria Geba, Ana Maria Vlad)
Caracterizarea proprietăților hidrofobe ale materialelor utilizate în conservare piatră (Ghiocel Ioanid, Dorina Părpăuță, Viorica Hamciuc)
Investigațiile biologice – parte integrantă a intervențiilor de conservare-restaurare (Bogdan Ungurean)
Metodologia consolidării hărții „Planul moșiei Curtești” (Elena Pârău-Panait)
Iași – problema complexă privind stabilitatea versanților și taluzurilor (Iulian Crupa, Paulică Răileanu)
Calcarul de Scheia la monumente istorice (Dan Babor)
Unele aspecte privind terenul de fundare în municipiul Iași (Paulică Răileanu, Vasile Mușat, Iulian Crupa)

Patrimoniu

Muzee, arhitectură și… marketing (Alexandra Zbuchea)
Medalii comemorative și jubiliare la începutul secolului XX (Andi Mihalache)
Tezaurul de manuscrise și carte veche și rară din două situri eclesiastice: mănăstirea Golia și  Mănăstirea Cetățuia (Corneliu Oniscu, Nicoleta Vornicu, Cristina Bibere)
Normele privitoare la construirea monumentelor de război întocmite de Comisia Superioară pentru Monumente publice (1943) (Alexandru-Alin Spânu)
Patrimoniul cultural venit de altundeva. Patrimoniul adus de altul, patrimoniul celuilalt (Dan Kisilewicz)
Contacte