MONUMENTUL VII

CUPRINS

Monumentele si istoria lor

Cuvânt inainte  5
Proiectul „Strada Lăpușneanu” (Val Condurache) 7

Monumentele și istoria lor

Cetate medievală cu rol multiplu în nord-vestul Transilvaniei. Cetatea Cheud (jud. Sălaj) (Elena Muscă)  11
Vechea biserică a mănăstirii Bistrița-Vâlcea (Tereza Sinigalia)  21
Acoperișul bisericilor din secolele XV-XVI din Moldova (Paraschiva-Victoria Batariuc) 35
Ctitorii Dobrovățului. Înrudiri posibile (Voica Maria Pușcașu)  51
Biserica „Sf. Ilie” – Iași, o ctitorie din care a mai rămas doar hramul (Nicolae Dascălu)  59
Urme în piatră ale familiei Cujbă în vechiul ținut Vaslui (Lucian-Valeriu Lefter)  69
Două biserici fortificate cu elemente defensive comune: Biserica Sf. Ioan Botezătorul – Iași și Biserica Precista – Galați (Cristian Dragoș-Căldăraru)  77
Un schit vitregit: Vovidenia de lângă Huși (Lucian-Valeriu Lefter)  91
Istoria unor monumente încă neuitate: Biserica „Sf. Vineri”- București (Manuela Tăbăcilă)  95
Schitul Jercălăi – între tradiție și modernitate (Constantin Stere)  99
Casa părintească din Galați a domnitorului Alexandru I. Cuza – Muzeu de Istorie (Paul Păltănea)  103
Cercul Militar „Mareșal Constantin Prezan” din Vaslui (Viorica Zgutta)  119
Castelul Văcărescu Calimachi din Mănești – Prahova (Liana Dobrinescu)  129
Vila Albatros – doar o amintire? (Mircea Tănase)  133
Palatul Universității din Iași. Universitatea nouă (Dan Jumară)  147
Efigia poetului Mihai Eminescu la Cernăuți – peripețiile unui monument (Victor Macarie)  159
80 de ani de la Inaugurarea Palatului de Justiție și Administrativ din Iași, 11 octombrie 1925 (Adriana Ioniuc)  169
Distrugerea unui monument de artă – Castelul de la Stânca Roznovanu (Ion Giurcă)  173
Construcții „model” la jumătatea secolului al XIX-lea în Țara Românească. Studiu de caz – biserica arhitectului Johann Schlatter (Horia Radu Moldovan)  181

Arhitectură și urbanism

 191
Considerații privind arhitectura urbană în orașul Huși (secolul XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea) (Maria Popa)  193
Monumentele zonei metropolitane Iași (Adina Grigorovschi, Mircea Grigorovschi)  211
Influența arhitectului Paul Smărăndescu asupra conacelor neoromânești din Bărăgan. (Studiu de caz „Conacul Chiroiu”, sat Condeesti, comuna Bărcănesti, județul Ialomița) (Ruxandra Nemțeanu)  229
Un arhitect intrat în uitare: arădeanul Tabakovics Emil (Gheorghe Lanevschi)  237
Monumentele, elemente de identificare a orașelor reprezentate în imaginile istorice (Anda-Lucia Spânu)  243
Contribuții la cercetarea unor edificii din incintele mănăstirești ieșene (Doina Mira Dascălu)  253
Biserica „Izvorul tămăduirii” – Mavrogheni și Casa Apelor din marginea Bucureștilor. Istoric și semnificație (Cezara Mucenic)  261
Sistematizarea Bucureștiului în viziunea mareșalului Ion Antonescu (noiembrie 1941) (Alexandru-Alin Spânu)  281

Restaurare, conservare și valorificare

 289
Conservarea documentelor grafice de la Muzeul Unirii (Maria Geba)  291
Textile arheologice descoperite la Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova (Carmen Marian, Doina Anăstăsoaei, Mariana Gugeanu)  297
Tehnica artizanilor culturii Cucuteni: o permanentă provocare (Ana-Maria Vlad, Gheorghe Niculescu, Ioan Sârghie)  303
Fenomenul Corona în decontaminarea patrimoniul imobil din piatră (Ghiocel Ioanid)  307
Protejarea suprafețelor obiectelor de patrimoniu prin polimerizarea în plasmă a unor monomeri (Dorina Părpăuță, Ghiocel Ioanid)  313
Intervenții de restaurare a tabloului votiv din biserica „Bunavestire” Moldovița (Carmen Cecilia Solomonea)  323
Restaurarea – conservarea iconostasului bisericii „Sf. Dumitru” – Hârlău (Stelian Onica, Merișor G. Dominte)  339
Degradări ale picturii în tempera pe lemn – metodologii de intervenție. Prezentare cazuistică (Bogdan Ungurean)  345
Modalități de valorificare a intervențiilor de restaurare cu ajutorul informației digitale (Gavrilean Bogdan)  353
Consolidarea cu bare de oțel înglobate în galerii forate, o tehnologie performantă pentru punerea în siguranță a monumentelor istorice cu intervenții structurale minime (Vasile Dascălu)  357
Consolidare la Grădinița cu program normal nr. 4 din Iași (Adrian Puișoru)  363
Curtea domneasca Mogoșoaia. Cuhnia (Alexandra Chiliman-Juvara, Geo Niculescu)  367
Reabilitare Biserica „Sfântul Lazăr”. Monument cod LMI 2004 IS-II-m-B-03908 (Strada Dimitire Gusti nr. 1, Iași) (D. Alexievici, Adrian Mihalache)  377
Un edificiu de bună condiție: Casa Silion din Botoșani (starea structurii de rezistență, soluții tehnice pentru consolidare) (Dumitru Agachi, Doina Smaranda Nour)  383
Biserica Sf. Gheorghe din Botoșani. Analiza comportării în timp (Doina Smaranda Nour, Ilie Lazăr, Petru Mihai)  399
Conac boieresc Cantacuzino-Deleanu, sat Deleni (Doina Smaranda Nour, Mihai Vlad Vieriu, Ana Maria Zup, Eugen Vieriu)  407
Diagnoză și intervenție asupra bisericii Toma Cozma din Iași (Doina Smaranda Nour, Eugen Vieriu, Petru Mihai) 417
Noi procedee de consolidare a fundațiilor pentru monumente și alte construcții de importanță deosebită (Bogdan Dumitrașcu, Paulică Răileanu) 429
Posibilități de transformare a planșeelor de lemn în diafragme plane orizontale (șaibe) rigide (Laurențiu Tudor Spoială) 435
Reconstituirea prin analogie a catapetesmei bisericii „Sf. Dimitrie” din Hârlău – ctitorie a lui Petru Rareș (Ioan Pop, Mircea Gheorghiu) 447
Locuințe boierești neoclasice din Iași (Ioan Sasu) 451

Patrimoniu

 459
Câteva considerații în legătură cu punerea în valoare a monumentelor istorice laice, în orașele contemporane din teritoriul extracarpatic (Mircea D. Matei) 461
Monumentul între protecție și realitate (Anca Maria Zamfir) 471
Despre „locul” catolicilor din Iași (Stela Cheptea, Bobi Apăvăloaiei) 483
Heraldică și arhitectură (Sorin Iftimi) 493
Îngerul emblematic de la Coșula (Dumitru Agachi, Doina Rotaru) 515
Bisericile de lemn din județul Vaslui: tradiție și viitor (Doina Rotaru) 527
Documente privitoare la unele portrete și medalii jubiliare de la începutul secolului al XX-lea (Andi Mihalache) 535
O nouă relație între istoric și arhitect în realizarea restaurării monumentelor (Silviu Văcaru) 567
Documente privind proprietarii Palatului „Cuza-Vodă” din Iași (Aurica Ichim) 571
Palatul din Cnosos – între legendă și istorie (Maria Urmă) 577
Abrevieri 583
Contacte 585